Klager på Lutelandet vindkraftverk er oversendt Olje- og energidepartementet - NVE

Norges vassdrags- og energidirektorat kan ikke se at noen av klagene gir grunnlag for å omgjøre våre vedtak. Klagene oversendes derfor til Olje- og energidepartementet for endelig avgjørelse.

 

NVE har oversendt 14 klager på vedtak datert 28.06.2019 til Olje- og energidepartementet (OED).

De påklagende vedtakene er:

  • Godkjenning av konsesjonspliktige endringer for Lutelandet vindkraftverk.
  • Godkjenning av søknad om miljø-, transport- og anleggsplan (MTA) og detaljplan for Lutelandet vindkraftverk.

NVE har vurdert klagene

NVE har vurdert klagegrunnene som angår NVEs saksbehandling og innholdet i vedtakene. Klagegrunnen er særlig rettet mot virkninger av støy og skyggekast, samt virkninger for fugl. Flere klagere mener at omsøkt økning av installert effekt på 11 MW må betraktes som en ny konsesjon, og at det må gjennomføres nye konsekvensutredninger.

NVE kan ikke se at noen av klagene gir grunnlag for å omgjøre våre vedtak. Klagene oversendes derfor til Olje- og energidepartementet for endelig avgjørelse.

Vil du vite mer?

Du finner mer informasjon om Lutelandet vindkraftverk på våre nettsider