Publisert 30.03.2020 , sist oppdatert 03.04.2020

Stor sannsynlighet for stor vårflom i hele landet

Det er i år større sannsynlighet enn normalt for stor vårflom mange steder i landet. Det gjelder alle landsdeler med elver som kommer fra indre strøk, spesielt i Nord-Norge.

Vårflom i Driva, 2018.

I Sør-Norge gjelder det først og fremst elver som har en stor andel av dreneringsområdet over 500700 moh. I Nord-Norge gjelder det også elver med lavereliggende dreneringsområde.

Størst sannsynlighet i nord

Sannsynligheten for stor vårflom er aller størst i Nord-Norge, med opp mot 90% sannsynlighet. Men også i resten av landet er det i mange av de store innlandselvene større sannsynlighet enn normalt for stor vårflom, sier Engen

Med stor vårflom menes flom på oransje nivå. Det vil alltid være en sannsynlighet for flom på rødt nivå, men NVEs beregninger viser at denne sannsynligheten er liten. Unntaket er større elver i indre strøk i Nord-Norge.

Størrelsen på vårflommen og når det kommer er avhengig av været. Mest sannsynlig start på vårflomperioden i de større vassdragene er fra slutten av april i Sør-Norge, og fra midten av mai i Nord-Norge.

Men vi kan ikke se bort fra at vårflommen kan starte litt tidligere. Det er også scenarier som indikerer at vårflommen kan nå toppen så sent som i slutten av juni og begynnelsen av juli, sier Engen.

Rekordmye snø

Snømengdene er det viktigste grunnlaget for å si noe om sannsynlighet for stor vårflom. På landsbasis er 2020 det mest snørike året siden 2000, så langt.

NVE har beregnet snømengder for hele landet, basert på nedbør- og temperaturdata fra Meteorologisk institutt, tilbake til 1958. Siden den gang har det bare vært fem år med mer snø enn i år på landsbasis.

Les hele vårflomanalysen på varsom.no

– Disse beregningene viser at årets snømengder i Troms og Finnmark er blant de største i perioden det er utført beregninger for, sier Inger Karin Engen, hydrolog ved flomvarslingstjenesten i NVE.

Les hele vårflomanalysen på varsom.no.

 

Kontaktinformasjon

Flomvarslingen, tlf. 404 36 000 (ikke sms)
08.0021.00 alle dager