Publisert 21.03.2016 , sist oppdatert 23.03.2016

Røde Kors gir Fjellskikkprisen 2016 til varsom.no

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) takker for tildelingen.     
     - At Røde Kors tildeler Fjellskikkprisen til varsom.no, er en stor anerkjennelse til nettstedet og de som hver dag videreutvikler og fyller det med viktig informasjon for å forebygge ulykker, sier Rune Engeset ansvarlig seksjonssjef i NVE.

Mandag 21. mars var NVE på Golsfjellet for å motta Fjellskikkprisen 2016 fra Røde Kors. Fra venstre: president i Røde Kors Svein Mollekleiv, energi- og vassdragssjef Per Sanderud, snøskredvarsler i NVE Markus Landrø og justis- og beredskapsminister Anders Anundsen. Foto: Glenn Thomas Nilsen/ Røde Kors

Varsom.no brukes til å publisere snøskredvarsler, isvarsler, og flom- og jordskredvarsler. Mandag 21. mars var NVE på Golsfjellet for å motta Fjellskikkprisen 2016 fra Røde Kors.

I begrunnelsen for prisen skriver Røde Kors at "varsom.no oppleves som pedagogisk og informativ når det kommer til fjellvett og turplanlegging. I tillegg har nettstedet vært med på å skape oppmerksomhet om sikkerhet i fjellet, både når det gjelder forebyggende arbeid og hvordan forholde seg til et mulig snøskred."

Mange som bidrar
    - Det er svært viktig for oss at varsom.no er blitt et nyttig nettsted for mange. Prisen forplikter samfunnet til å gjøre enda mer fremover for å unngå ulykker, samtidig som vi har et aktivt friluftsliv, sier Rune Engeset i NVE. Han har mange han ønsker å takke.
   - Takk til alle involverte – til utviklerne, til brukerne, til alle frivillige som bidrar med observasjoner, og til de som bruker varslene og skolesidene til kurs og opplæring. En spesiell takk går til alle observatørene og varslerne.

Godt etatssamarbeid
Varsom er utviklet, og driftes, av NVE i samarbeid med Statens vegvesen, Meteorologisk institutt og Jernbaneverket. Varsom.no ble lansert i januar 2013 og finnes både som nettsted, app og API.
    - Tett samarbeid mellom etatene, dyktige fagfolk og finansiering fra Olje- og energidepartementet og Samferdselsdepartementet har vært viktig for å få dette til, forteller Engeset.

Daglige oppdateringer
Snøskredvarsler publiseres daglig for 24 regioner, mens isvarslene kommer ukentlig. Det er 75 observatører og 25 varslere som står bak snøskredvarslingen. De siste årene er det også etablert 43 nye værstasjoner i fjellet for å styrke datagrunnlaget. Varsom hadde 426 295 unike brukere i 2015, dette var 19 % mer enn 2014 og 215 % mer enn i 2013. Varslene bygger i stor grad på informasjon fra observatører, samarbeidspartnere og frivillige i felt.

Nettstedet inneholder også Snøskredskolen og Isskolen, som begge er rettet mot opplæring i sikker ferdsel i naturen. Varsom.no gir brukerne hjelp når de skal bruke fjellvettregel nummer 3; ”Ta hensyn til vær- og skredvarsel” og nummer 6; ”Ta trygge veivalg. Gjenkjenn skredfarlig terreng og usikker is.”. Varsom gir også nyttige råd for å planlegge og tilpasse turen (regel nummer 1 og 2), utstyr (nummer 5) og snu i tide (nummer 8). I tillegg har snøskredvarslene et eget værvarsel tilpasset fjellet.