Norske fonner i endring

I en ny rapport fra NVE ser vi på 10 utvalgte fonner av arkeologisk interesse i Norge. Vi har brukt bilder fra Sentinel-2 satellitten, med 10 m oppløsning, for å kartlegge fonnenes tilstand og endring. Nedbør- og temperaturdata fra seNorge er brukt for å estimere snø- og issmelting for fonnene. Ved hjelp av langtidsprognoser kan vi estimere smelting 6 uker fram i tid.

 

Se fullversjon

Andreassen, L.M. (red.), M. Callanan, T. Saloranta, B. Kjøllmoen og T. Nagy. 2020. FonnSat - Fonner, arkeologi og satellittdata. NVE Rapport 41-2020, 65 s.