Publisert 30.04.2020

Noe redusert sannsynlighet for stor vårflom på Østlandet

Det varme været over sør-Norge forrige uke har ført til at sannsynligheten for stor vårflom på Østlandet nå er noe redusert. Det er stor variasjon mellom landsdelene.

Vårflom i Rakkestadelva. Foto: NVE

Stor variasjon gjennom landet

NVEs nyeste vårflomanalyse viser at sannsynligheten for stor vårflom, definert som flom på oransje nivå, fortsatt er stor i de fleste deler av landet, og høyest i nord.

- I noen av vassdragene på Østlandet er sannsynligheten for stor vårflom nå noe redusert på grunn av det varme været forrige uke. Det gjelder spesielt Trysilvassdraget, Glomma og deler av Drammensvassdraget hvor det nå er normal sannsynlighet for stor vårflom, forteller hydrolog Inger Karin Engen ved flomvarslingstjenesten i NVE.

- Andre innlandselver i Sør-Norge, som har en vesentlig andel av dreneringsområdet over 700-800 moh, har fortsatt større sannsynlighet enn normalt for stor vårflom på grunn av mye snø. Det vil for øvrig alltid være en sannsynlighet for flom på rødt nivå, men våre beregninger viser at denne sannsynligheten er relativt liten over hele landet, tilføyer hydrologen.

Analyse, ikke et varsel

- Akkurat hvor stor vårflommen blir, når den kommer, er helt avhengig av været, understreker hydrologen. Vårflomanalysen er ikke et varsel for de nærmeste dagene, men en presentasjon av sannsynlighet for hva som kan skje i løpet av våren, basert på dataene vi har tilgjengelig på dette tidspunktet. Analysen oppdateres derfor etter hvert som forholdene endrer seg, noe som kan føre til at sannsynlighetene også vil endre seg. Vi publiserer oppdatert analyse annenhver eller hver uke fram til vårflommen begynner.

- Blir det en vår med moderat varme og lite nedbør, får vi en ganske normal vårflom, selv om det er uvanlig mye snø. Hvis det derimot skulle bli endel nedbør kombinert med varme, vil det bli uvanlig stor flom i områder med mye snø, avslutter Engen.

Les hele den oppdaterte vårflomanalysen på varsom.no.

Flom i Isesjøen i 2008. Foto: NVE

Kontaktinformasjon

NVEs flomvarsling
tlf. 404 36 000 (ikke sms)
08.00–21.00 alle dager