Publisert 03.02.2016 , sist oppdatert 28.08.2020

Rekordproduksjon i norske vindkraftverk

Norske vindkraftverk hadde en gjennomsnittlig brukstid på 3045 timer i 2015. Den gamle rekorden fra 2011 på 2737 driftstimer ble dermed slått med god margin. Det ble også satt produksjonsrekord med 2,5 TWh vindkraft i fjor.

- En gjennomsnittlig driftstid på 3045 timer er meget godt. Erfaringene vi nå har fra nyere vindkraftverk, viser at moderne vindturbiner kan levere godt over 3000 brukstimer i året. Tallene bekrefter også at vi har svært gode vindressurser her i landet, sier vassdrags- og energidirektør Per Sanderud.      

I 2015 ble det produsert mer vindkraft i Norge enn noen gang tidligere, viser NVE-rapporten "Vindkraft - Produksjon i 2015". Det ble i fjor produsert totalt 2,5 TWh vindkraft, tilsvarende 1,7 prosent av den samlede kraftproduksjon i Norge. Produksjonsrekorden skyldes en kombinasjon av gode vindforhold i hele landet og svært god produksjon i nyere vindparker.

- Vindforholdene i fjor var omtrent like mye over normalen som i 2011, men driftstiden var mye høyere i 2015. Det indikerer at det har vært en betydelig teknologi- og kunnskapsutvikling de siste årene. Vindkraftverk med driftsstart etter 2011, hadde i 2015 en gjennomsnittlig brukstid på hele 3424 timer, påpeker Sanderud.

Raggovidda vindkraftverk i Finnmark hadde sitt første hele driftsår i 2015. Vindkraftverket på 45 MW produserte hele 196,9 GWh, noe som tilsvarer en brukstid på 4375 timer og en kapasitetsfaktor på 50 prosent.

Kombinasjonen moderne vindturbiner og vindressurser i særklasse gjorde at Raggovidda i fjor produserte dobbelt så mye energi per vindturbin som gjennomsnittet for norske vindkraftverk.

- Produksjonsresultatet fra Raggovidda vindkraftverk er ikke mindre enn oppsiktsvekkende godt. Det produserer på nivå med et godt havvindkraftverk i Nordsjøen, men til en betydelig lavere kostnad fordi vindkraftverket står på land, sier vassdrags- og energidirektøren.

Andre vindkraftverk med høy brukstid i 2015 var Lista med 3508 timer, Høg-Jæren med 3488 timer og Ytre Vikna med 3241 timer. Totalt 8 vindkraftverk hadde brukstid over 3000 timer i fjor.

Last ned NVE-rapport 2016-10 "Vindkraft - Produksjon i 2015"

 

Kontaktpersoner:

Avdelingsdirektør Anne Vera Skrivarhaug, tlf 41 51 15 37

Produksjonsresultatet fra Raggovidda vindkraftverk er ikke mindre enn oppsiktsvekkende godt.