NVE inviterer til et todagers seminar om langsiktig nettplanlegging som en del av arbeidet med kraftsystemutredninger (KSU). Seminaret arrangeres 7.-8. september på Scandic Havet i Bodø.

Illustrasjon KSU-seminar. @NVE

Årets seminar fokuserer på fremtidens kraftsystem. Første dag vil tema være fremtidens forbruk og utsiktene for ny produksjon etter 2020. Blant annet får vi høre om hvilke utfordringer plusshus kan føre til og utbredelse av datasenter i Norge. OED vil også fortelle litt om energimeldingen. På dag 2 vil vi utforske om det alltid er rett med mer nett. Blant annet vil vi høre om hvor smart kraftnettet blir fremover og hvilke muligheter som finnes for forbrukerfleksibilitet. I tillegg får vi vite mer om mulige alternativer til nettutbygging som batterier og hydrogenproduksjon. Følg påmeldingslinken under for fullt program.

Kraftsystemutredninger er en ordning som skal bidra til en samfunnsøkonomisk rasjonell utbygging av regional- og sentralnettet. Dette gjøres ved at ulike aktører involveres i å utarbeide koordinerte og langsiktige vurderinger av kraftsystemets utvikling. Ordningen har til hensikt å gi samfunnet en felles forståelse for mulige endringer i kraftsystemet.

KSU-seminaret vil være en møteplass for alle som er interessert i nettplanlegging; selskaper som er utredningsansvarlige for KSU, nettselskap, kraftprodusenter, større forbrukskunder, konsulenter og interesseorganisasjoner.

Påmelding

Meld deg på KSU-seminaret her.

Påmeldingsfrist er 15.august. Det er begrenset antall plasser, så det anbefales å melde seg på i god tid.

Priser

Deltakeravgift inkludert festmiddag kr 6500,-

Hotellovernatting kommer i tillegg og koster 1790,- for enkeltrom inkludert frokost.