Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 05.03.2020 , sist oppdatert 28.08.2020

Mye vindkraftproduksjon i 2019, selv med mindre vind enn normalt

Det blåste mindre enn normalt i hele landet i 2019, bortsett fra på Sørvestlandet, der det blåste mer. Dette gjorde at de eksisterende vindkraftverkene produserte mindre vindkraft enn i et normalår. På grunn av rekordstor utbygging av nye vindparker i 2019 ble det allikevel produsert 5,5 TWh vindkraft i Norge i 2019, noe som er mer enn noen gang tidligere.

I 2019 ble det ferdigstilt 5 nye vindparker. Foto: Olav Haaverstad/NVE

Det ble bygget mange nye vindparker i Norge i 2019

I 2019 ble det ferdigstilt 5 nye vindparker, Hennøy, Hitra 2, Lindesnes, Marker og Storheia. Ytterligere 5 vindparker startet å produsere strøm, men de var ikke ferdigstilt ved årsskiftet. Disse var Bjerkreim, Kvitfjell og Raudfjell, Skinansfjellet og Gravdal, Tonstad og Valsneset vindkraftverk. 2 vindparker ble lagt ned, Fjeldskår og Valsneset testpark. Begge steder ble det reinvestert og bygget nye kraftverk på samme sted. I tillegg ble mesteparten av turbinene på Hundhammerfjellet demontert og skal etter hvert erstattes med nye turbiner. Totalt er det ved årsskiftet 42 vindparker i Norge, inkludert de som er påbegynt. De består av 800 vindturbiner og vil i et normalår produsere 7,7 TWh kraft.

Det blåste mindre enn normalt i store deler av landet i fjor, unntatt Sørvestlandet

2019 var et vindfullt år på Sørvestlandet, der alle parkene opplevde over normalt med vind. Det gjorde også at de produserte mer enn de ville gjort i et normalår. Resten av landet opplevde mindre enn normalt med vind og produserte dermed også mindre vindkraft enn de ville gjort i et normalår. Det eneste unntaket er Roan vindkraftverk, som produserte mer enn normalt til tross for lavere vind enn normalt. I gjennomsnitt produserte norske vindkraftverk 96,8 % av normalen. Dette ga en brukstid på 2936 timer for de vindkraftverkene som var i drift gjennom hele året, noe som tilsvarer en kapasitetsfaktor på 33,5 %.

Oversiktskart med beregnede indekser. Kilde Meventus

Oversiktskart med beregnede indekser. Kilde Meventus

Mer informasjon og data

For å se på dataene og den historiske utviklingen, gå til vår interaktive nettside for vindkraftdata. Alle produksjonsdata for norske vindkraftverk med modellert produksjon bakover i tid kan lastes ned her. Den utfyllende rapporten om vindkraftproduksjonen i Norge i 2019 som er utarbeidet av Meventus finner du her.

Kontaktperson

Seksjonssjef Ann Myhrer Østenby
E-post amo@nve.no
Tlf. 99 69 72 02