Publisert 02.09.2022

Høy strømpris har gitt redusert forbruk

Husholdninger og næringsbygg har redusert det temperaturkorrigerte strømforbruket under de høye strømprisene i sørlige Norge. Tall fra NVE ser på sammenhengen mellom pris og kraftforbruk, samt potensialet for ytterligere energieffektivisering.

foto: Catchlight/NVE

- Våre analyser viser et betydelig fall i kraftforbruket i perioden med høye strømpriser og stor oppmerksomhet rundt temaet i media. Totalt har kraftforbruket blitt redusert med 9% i sørlige Norge, mens forbruket i nord har økt noe fra den ene vinteren til den andre, sier avdelingsdirektør Inga Nordberg.

NVE har analysert de kortsiktige effektene av høye kraftpriser i sørlige Norge. Fra analysene ser vi en endring i kraftbruken fra vinteren 20/21 til vinteren 21/22. Den temperaturkorrigerte kraftbruken i de sørlige prisområdene i Norge (NO1, NO2 og NO5) har blitt redusert, mens det er noe økning i kraftbruken i det nordligste prisområdet NO4. Dette sammenfaller med sterkt økte kraftpriser i sør og reduserte priser i nord.

 

 

NO1

(Østlandet)

NO2

(Sørlandet)

NO3

(Midt-Norge)

NO4

(Nord-Norge)

NO5

(Vestlandet)

Endring i faktisk kraftbruk fra vinter 20/21 til vinter 21/22

-7,9 %

-4,0 %

+0,7 %

+5,8 %

-4,2 %

Endring i temperaturkorrigert kraftbruk fra vinter 20/21 til vinter 21/22

-9,3 %

-4,5 %

+0,0 %

+3,9 %

-4,3 %

Det er i hovedsak husholdninger og tjenesteytende sektor som har redusert forbruket, mens tall fra industrien viser mindre endring. 

- Kraftintensiv industri har gjerne langsiktige kraftkontrakter og de har derfor ikke vært utsatt for de samme prisnivåene som andre forbrukere sist vinter, sier Nordberg.

Langsiktige energisparetiltak gir reduserte kostnader for husstandene

NVEs analyser viser at det er mulig å redusere elforbruket i eksisterende bygg i Norge med ytterligere 5 TWh innen 2030. Tidligere studier fra NVE peker på et lønnsomt potensial fra 13 til 24 TWh for energieffektivisering i bygg i Norge.

- Dagens høye energipriser tilsier trolig at det lønnsomme potensialet vil være høyere fordi med høye kraftpriser vil husholdninger og bedrifter raskere tjene inn igjen investeringene sine, sier Nordberg.

 

Kontaktpersoner

Maren Aschehoug Esmark, seksjonssjef
mobil: 971 83 379

Olav Karstad Isachsen, seniorrådgiver
mobil: 950 02 627

NVEs svar på oppdrag fra energikommisjonen (18. august 2022)

I brev fra OED bes NVE om å vurdere potensialet for energieffektivisering i ulike sektorer og hvilken rolle dette kan spille i den langsiktige forbruksutviklingen i Norge.

I tillegg er NVE bedt om å gjøre en analyse av respons i kraftbruken på høye kraftpriser, samt levere grunnlagsdata ved fornybar kraftproduksjon.