Publisert 13.02.2023

Historisk høy kraftpris i sør

Kraftsituasjonen for 2022 var preget av historisk høye kraftpriser i sørlige Norge (NO1, NO2 og NO5), og betraktelig lavere priser i Midt- og Nord-Norge (NO3, NO4). Svært ulik ressurssituasjon og flaskehalser i nettet var viktige årsaker til de store prisforskjellene internt i landet.

Historisk høy kraftpris i sør

Kraftprisen i sørlige Norge var i snitt på rekordhøye 200 øre/kWh i 2022, mer enn en dobling fra prisen i 2021.

–  Den viktigste årsaken til de høye kraftprisene i sør var den vedvarende høye gassprisen. Gassprisen i 2022 var på et nivå vi aldri har sett tidligere. Dette hadde sterk påvirkning på kraftprisene på kontinentet som igjen påvirket prisene i sørlige Norge gjennom kraftutvekslingen, forteller direktør i energi- og konsesjonsavdelingen i NVE, Inga Nordberg. I tillegg var det mindre vann i vannmagasinene enn medianen gjennom hele året.

Den høye gassprisen skyldes i hovedsak usikkerheten rundt tilgang på gass i det europeiske kraftmarkedet i forbindelse med invasjonen av Ukraina. I Europa er gass både en viktig energikilde til oppvarming og en viktig innsatsfaktor i industrien, i tillegg til kraftproduksjon. 

I Midt- og Nord-Norge var snittprisen på henholdsvis 43 og 25 øre/kWh, noe som var de laveste prisene i Europa i 2022.

-  Midt- og Nord-Norge hadde en mye bedre ressurssituasjon enn i sør i 2022, med mye snø på vinteren og magasinfylling over medianen store deler av året. Sammen med flaskehalser i nettet, både sørover i Norge og mot Nord-Sverige, ga dette betraktelig lavere kraftpriser enn sør i landet, forteller Nordberg.

Fra svært lav til nær medianfylling i sør

Sørlige Norge gikk inn i 2022 med en magasinfylling godt under medianen. Fyllingen holdt seg lav til godt utpå høsten, og i enkelte uker var den under historisk minimum i flere av de sørlige prisområdene.
– Litt forenklet kan man si at lav fyllingsgrad i magasinene gjør vannkraft til et knapphetsgode. Når det er lite vann, ønsker produsentene en høy pris for å produsere kraft i dag. Vann de bruker i dag kunne de spart til et senere tidspunkt, når kraftprisen kanskje er enda høyere, forklarer Nordberg.

Gjennom høsten var det imidlertid rekordhøy oppgang i magasinfyllingen i sør. Sterk sparevilje blant vannkraftprodusentene og perioder med mye nedbør var de viktigste grunnene til økningen. Ved utgangen av 2022 var fyllingen høyere enn i 2021 i alle de tre sørlige prisområdene.

Lavere forbruk og produksjon enn normalt

Både kraftforbruket og kraftproduksjonen var betydelig lavere i 2022 enn i 2021. Totalt sett var forbruket på 133,4 TWh, mens produksjonen var på 146 TWh, og Norge var derfor nettoeksportør av kraft over året. Eksporten var likevel klart lavere enn den har vært de to foregående årene.

–  En viktig grunn til dette var den lave magasinfyllingen og medfølgende lave produksjonen sør i Norge i tredje kvartal. Dette er ikke vanlig på denne tiden av året. For å bedre forsyningssikkerheten før vinteren kunne vi da dra nytte av overføringsforbindelsene vi har til landene rundt oss, og importere kraft istedenfor å produsere selv, sier Nordberg. 

Kontakt

Rådgiver Silje Tellervo Jelsness
Tlf. 22 95 93 53