Publisert 24.02.2017 , sist oppdatert 28.08.2020

Dårlige vindforhold ga mindre vindkraft

Norsk vindkraftproduksjon var vesentlig lavere i 2016 enn i rekordåret 2015. Vindforholdene var dårligere enn normalt ved samtlige norske vindkraftverk.

- Vindforholdene i fjor var de dårligste siden 2010. Noen av de nyere vindparkene produserte likevel bra. Høg-Jæren, Lista og Røyrmyra hadde brukstid på over 3000 timer, mens Raggovidda produserte i over 4000 timer, sier avdelingsdirektør Anne Vera Skrivarhaug i NVE.

I 2016 ble det produsert mindre vindkraft i Norge enn året før, viser NVE-rapporten "Vindkraft - Produksjon i 2016". Det ble i fjor produsert totalt 2,1 TWh vindkraft, tilsvarende 1,4 prosent av den samlede kraftproduksjon i Norge. Nedgangen fra 2015 skyldes gjennomgående dårlige vindforhold ved norske vindkraftverk.

- Gjennomsnittlig brukstid i 2016 var på 2512 timer. Det er 18 prosent lavere enn i rekordåret 2015. Nedgangen i brukstid er som forventet, vindforholdene tatt i betraktning, påpeker Skrivarhaug.  

I følge Skrivarhaug var det særlig i første halvår at vindforholdene var dårligere enn normalt, og vindkraften tok seg opp mot slutten av året.  Det at det kom relativt mye vindkraftproduksjon i Midt-Norge på senhøsten, var gunstig med tanke på den stramme hydrologiske ressurssituasjonen i området på samme tid.

Last ned NVE-rapport 2017-12 "Vindkraft - Produksjon i 2016

 

Kontaktpersoner:

Avdelingsdirektør Anne Vera Skrivarhaug, tlf 41 51 15 37