Varsler fra varsom.no

NVEs beredskapstelefon

Døgntilgjengelig: 909 92 231

Beredskapstelefonen er for varsling av alvorlige hendelser som flom og skred, eller beredskapssituasjoner innen kraftforsyningen.

Flomvarsling

Døgntilgjengelig telefon: 404 36 000 (ikke sms)

Epost: flomvarsling@nve.no

 

Jordskredvarsling

08:00 - 21.00 alle dager: 400 28 777 (ikke sms)

Epost: jordskredvarsling@nve.no

 

Snøskredvarsling

07.00 - 20.00 alle dager: 488 80 100 (ikke sms)

Epost: snoskredvarsling@nve.no