Publisert 13.03.2020 , sist oppdatert 15.03.2020

Energiforsyning og naturfarevarsling blir ivaretatt

NVE gjør tiltak for å sikre stabil strømforsyning og fortsatt drift av varslingstjenestene for snøskred, flom, jordskred og fjellskred. Alle tjenestene ivaretar Folkehelseinstituttets retningslinjer og pålegg for å begrense koronasmitte.   

Varslingstjenesten opprettholdes fra hjemmekontor. Foto: NVE

NVEs hovedkontor og regionkontorer er stengt. Driften opprettholdes med hjemmekontorløsning for alle ansatte. Slik når du oss:  

Publikum: 22 95 95 95 nve@nve.no 

Journalister: 489 97 667 kom@nve.no   

 

Har du spørsmål knyttet til varsler og prognoser, kontakt våre varslingstjenester direkte:  

Varslingsportalen for naturfarer: www.varsom.no

Flomvarsling kl 08.00-21.00 alle dager, tlf 404 36 000 (ikke sms)    
Snøskredvarsling kl 07.00-20.00 alle dager, tlf 488 80 100 (ikke sms)    
Jordskredvarsling kl 08.00 - 21.00 alle dager, tlf 400 28 777 (ikke sms)
Fjellskredovervåkingen, tlf. 474 55 454 (ikke sms)  

 

Skal du varsle om hendelser i kraftforsyningen eller om flom- og skredhendelser: 

NVEs beredskapstelefon: 909 92 231 (beredskap@nve.no) 

 

Kraftforsyningen 

Kraftforsyningen er definert som en samfunnskritisk funksjon. NVE er beredskapsmyndighet og har ansvaret for å samordne arbeidet med forebyggende sikkerhet og beredskap i kraftforsyningen. NVE har satt beredskap i den nåværende situasjonenAlle virksomheter av vesentlig betydning for forsyningssikkerheten er enheter i Kraftforsyningens beredskapsorganisasjonDisse rapporterer jevnlig til NVE om status og eventuelle tiltak. 

Selskapene rapportere at de har iverksatt tiltak slik at alle er godt forberedt til å håndtere eventuelle smitteutbrudd.  Driften går som normalt, med noen tilpasninger for å ta høyde for at situasjonen kan utvikle seg.  

  

Naturfarevarsling: flom, jordskred, fjellskred, snøskred  

Alle våre varslingstjenester opprettholdes. Dette arbeidet blir nå i sin helhet gjennomført fra hjemmekontorer. "Varslerne" er inndelt i en vaktordning som gjør det mulig å ta høyde for en situasjon der mange blir smittet. 

 

Naturfarehendelser  

Ved naturfarehendelser kan NVE bistå politi og kommune. Da er særlig nøkkelpersonell og ledere ved våre regionskontorer viktige. De jobber også nå fra hjemmekontor. For å melde fra om alvorlige flom- og skredhendelser kontakt NVE på beredskapstelefonen: 909 92 231 (beredskap@nve.no)