Publisert 21.01.2020 , sist oppdatert 17.06.2024

Kvikkleirerapporter for Bærum kommune

Kartlegging av fare for store kvikkleireskred

Detaljutredning av kvikkleiresoner

2338 Øverland

Grunnundersøkelser og vurdering 17.10.2007 (0,4 MB)

2349 Borkenholm, 2358 Skui og 2359 Sand

Vurdering 19.06.2023 (14,4 MB) | Grunnundersøkelser 29.06.2022 (32,4 MB) | Grunnundersøkelser 28.04.2023 (5,4 MB) | Uavhengig kvalitetssikring 09.06.2023 (0,6 MB)

2351 Vøyen I og 2353 Bryn

Grunnundersøkelser og vurdering 17.10.2007 (0,4 MB) | Vurdering 19.06.2023 (7,7 MB) | Grunnundersøkelser 29.06.2022 (32,4 MB) | Grunnundersøkelser 28.04.2023 (5,4 MB) | Uavhengig kvalitetssikring 30.05.2023 (0,5 MB)

2363 Tandberg I

Vurdering 19.06.2023 (4,0 MB) | Grunnundersøkelser 29.06.2022 (32,4 MB) | Grunnundersøkelser 28.04.2023 (5,4 MB) | Uavhengig kvalitetssikring 31.05.2023 (0,5 MB)

2367 Hvile

Vurdering (42,2 MB) 17.11.2021   Kvalitetssikring (2,5 MB) 15.12.2021

2372 Fossum

Grunnundersøkelser og vurdering 17.10.2007 (0,4 MB), Grunnundersøkelser og vurdering 12.12.2007 (3,6 MB)

2555 Lakseberget

Vurdering 04.05.2020 (21,4 MB) | Uavhengig kvalitetssikring 22.04.2021 (0,2 MB)

2336 Haslum II

Vurdering 16.06.2023 (4,9 MB) | Grunnundersøkelser 29.06.2022 (32,4 MB) | Grunnundersøkelser 28.04.2023 (5,4 MB) | Uavhengig kvalitetssikring 14.04.2023 (0,6 MB)

2337 Haslum I og 2338 Øverland ​

Vurdering (Haslum I) 09.09.2022 | Vurdering (Øverland) 06.10.2022 | Grunnundersøkelser 09.09.2022 | Uavhengig kvalitetssikring 30.09.2022

2709 Vollsveien sør 

Vurdering 26.04.2022 (53,3 MB) | Uavhengig kvalitetssikring 02.05.2022 (0,9 MB)

2781 Vollsveien sør 2, 2782 Lilleakerveien sør 1, og 2783 Lilleakerveien sør 2

Vurdering 18.06.2021 | Uavhengig kvalitetssikring 02.05.2022

2334 Bekkeveien

Grunnundersøkelser 28.04.23| Grunnundersøkelser 29.06.22 | Vurdering 21.09.23 | Uavhengig Kvalitetssikring 08.09.23

Supplerende Grunnundersøkelser 22.02.24 | Revidert Vurdering 23.04.24 | Uavhengig Kvalitetssikring 17.04.24

2335 Engerjordet 

Grunnundersøkelser 28.04.23| Grunnundersøkelser 29.06.22 | Vurdering 21.09.23 | Uavhengig Kvalitetssikring 08.09.23

Supplerende Grunnundersøkelser 22.02.24 | Revidert Vurdering 23.04.24 | Uavhengig Kvalitetssikring 17.04.24

2915 Lysaker Mølle

Vurdering 12.10.2023 (6,4 MB)

2927 Basen

Vurdering 05.12.2022 (4,9 MB) | Uavhengig kvalitetssikring 13.03.2023 (0,8 MB)

Det kan finnast detaljutredningar av kvikkleiresoner som ikkje er gjort tilgjengeleg på nettsidene, blant anna rapportar som ikkje er meldt inn til NVE.

         

Utanfor kvikkleiresoner

Det kan også finnast kvikkleire utanom dei kartlagde kvikkleiresonene.

Generelt kan det finnast kvikkleire så lenge ein er under marin grense.