Publisert 03.10.2017 , sist oppdatert 14.12.2023

Kvikkleirerapporter for Kristiansand kommune

Detaljutredning av kvikkleiresoner

1888 Eg sykehus
Parameterrapport 02.12.2015 (51 MB) | Vurdering 01.02.2016 (51 MB) | Vurdering 30.09.2016 (33 MB) | Uavhengig kvalitetssikring 18.12.2015 (14 MB)

1889 Bølgane Nord
Parameterrapport 02.12.2015 (51 MB) | Vurdering 01.02.2016 (51 MB) | Vurdering 30.09.2016 (33 MB) | Uavhengig kvalitetssikring 18.12.2015 (14 MB)

1890 Bølgane Sør
Parameterrapport 02.12.2015 (51 MB) | Vurdering 01.02.2016 (51 MB) | Vurdering 30.09.2016 (33 MB) | Uavhengig kvalitetssikring 18.12.2015 (14 MB)

1891 Egsveien Nord
Parameterrapport 02.12.2015 (51 MB) | Vurdering 01.02.2016 (51 MB) | Vurdering 30.09.2016 (33 MB) | Uavhengig kvalitetssikring 18.12.2015 (14 MB)

1892 Solbergveien
Parameterrapport 02.12.2015 (51 MB) | Vurdering 01.02.2016 (51 MB) | Vurdering 30.09.2016 (33 MB) | Uavhengig kvalitetssikring 18.12.2015 (14 MB)

1911 Mørevollen
Befaringsrapport 22.12.2017 (11 MB)

1918 Augland
Befaringsrapport 11.01.2018 | Sikringstiltak etter skred ved Setesdalsveien 350 og 352, 20.12.2017

1919 Sandbakken
Befaringsrapport 22.12.2017 (11 MB)

1920 Lillebekk
Befaringsrapport 22.12.2017 (11 MB)

1921 Sødal terrasse
Vurdering 30.11.2022 (225 MB) | Uavhengig kvalitetssikring 31.08.2022 (0,3 MB)

1922 Sødal
Vurdering 17.08.2016 (5 MB) | Uavhengig kvalitetssikring 18.03.2016 (0,2 MB)

1923 Lund
Grunnundersøkelser 8.11.2016 (9 MB) | Vurdering 19.5.2017 (5 MB) | Uavhengig kvalitetssikring 30.3.2017 (1 MB) | Grunnundersøkelser 11.01.2022 (16 MB)Vurdering 11.01.2022 (28 MB) | Uavhengig kvalitetssikring 11.01.2022 (5 MB)

1925 Ferjestaden
Befaringsrapport 22.12.2017 (11 MB)

1926 Kroken
Befaringsrapport 22.12.2017 (11 MB)

1931-1936 Boen bruk, Lille Bua, Knarrestad, Vollane, Kvalemoen, Dyrskueplassen
Befaringsrapport 22.12.2017 (11 MB)

1935 Kvalemoen
Befaringsrapport 06.01.2023 (3 MB)

1947 Ve skole
Befaringsrapport 22.12.2017 (11 MB) | Vurdering 28.03.2017 (33MB) | Kvalitetssikring 28.04.2017 (1MB)   

1949 Vesbekken
Befaringsrapport 22.12.2017 (11 MB)

2500 Kristiansand havn
Grunnundersøkelser 07.03.2008 (17 MB) | Grunnundersøkelser 15.03.2016 (26 MB)  | Grunnundersøkelser 26.08.2016 (25 MB) | Vurdering 12.01.2017 (4 MB)  | Grunnundersøkelser 15.06.2017 (13 MB) | Grunnundersøkelser 11.09.2020 (39 MB) | Vurdering 30.09.2020 (10 MB) | Uavhengig kvalitetssikring 09.10.2020 (1 MB) | Grunnundersøkelser 20.10.2022 (10 MB) | Vurdering  23.3.2022 (12 MB) | Uavhengig kvalitetssikring 6.4.2022 (0,5 MB) | Ferdigbygd tiltak 15.3.2023 (242 MB)

2502 Solsletta
Grunnundersøkelser 16.06.2011 (7 MB)Vurdering 11.10.2012 (10 MB) | Grunnundersøkelser 13.03.2014 (10 MB) | Vurdering 25.06.2020 (18 MB) | Uavhengig kvalitetssikring 02.10.2020 (4 MB)

2663 Langetjønn Vest, 2664 Langetjønn Øst
Grunnundersøkelser og vurdering 22.04.2022 (19 MB) | Uavhengig kvalitetssikring 21.04.2022 (1 MB) 

2819 Vigebukta
Vurdering 30.11.2022 (225 MB) | Uavhengig kvalitetssikring 31.08.2022 (0,3 MB)

2848 Utkjerr
Grunnundersøkelser 18.05.2022 (9 MB) | Vurdering 03.02.2023 (24 MB) | Uavhengig kvalitetssikring 09.02.2023 (0,4 MB)

2862 Vigeboen nord
Vurdering 21.12.2022 (58 MB) | Uavhengig kvalitetssikring 10.03.2023 (0,5 MB)

2867 Snikkedalen
Grunnundersøkelser 29.06.2023 (16 MB) | Vurdering 31.08.2023 (10 MB) | Uavhengig kvalitetssikring 31.08.2023 (3 MB)

Det kan finnast detaljutredningar av kvikkleiresoner som ikkje er gjort tilgjengeleg på nettsidene, blant anna rapportar som ikkje er meldt inn til NVE.

         

Utanfor kvikkleiresoner

Det kan også finnast kvikkleire utanom dei kartlagde kvikkleiresonene.

Generelt kan det finnast kvikkleire så lenge ein er under marin grense.