På denne siden vil det bli publisert kart underveis i arbeidet med den nasjonale rammen. Det første kartet gir en oversikt over områder som fjernes fra resten av analysen fordi områdene åpenbart er uegnet for vindkraftutbygging. Vi har kalt dette «hard eksklusjon». I boksen til høyre finner du et notat som begrunner valget av eksklusjonskriterier og du kan du klikke deg inn på kartet. Du kan lese mer om eksklusjoner hvis du klikker deg inn på «Metode».