Publisert 13.03.2019 , sist oppdatert 05.01.2022

Innspill

Gjennom arbeidet med nasjonal ramme har vi mottatt mange innspill. Du kan laste ned de fleste av disse innspillene på denne siden. 

Tidlige innspill til arbeidet med nasjonal ramme

Både nasjonale myndigheter og interesseorganisasjoner fikk tidlig i prosessen muligheten til å komme med innspill til arbeidet med nasjonal ramme. Du kan laste ned disse innspillene til høyre.

Lokale og regionale innspill

Kommuner, fylkeskommuner og interesseorganisasjoner fikk i 2018 mulighet til å komme med innspill om viktige regionale interesser i de 43 analyseområdene. Vi mottok ca. 240 innspill, som kan lastes ned under.

Innspillsbrevet til lokale og regionale myndigheter kan lastes ned her,
og brevet til interesseorganisasjoner kan lastes ned her.

Andre innspill

Vi har fått flere andre innspill underveis i prosessen, blant annet landsstyreuttalelser fra interesseorganisasjoner. Du kan laste ned noen av disse innspillene til høyre.

 

Lokale og regionale innspill