Olje- og energidepartementet (OED) har gitt NVE i oppdrag å lede arbeidet med å lage et forslag til en nasjonal ramme for vindkraft på land. Den nasjonale rammen skal bestå av to deler; et oppdatert kunnskapsgrunnlag om virkninger av vindkraft og kart med utpeking av de mest egnede områdene for vindkraft.

Foto: NVE

Arbeidet med den nasjonale rammen for vindkraft foregår i flere steg. Dette kan du lese om ved å trykke på «Metode». Vi ønsker en åpen og etterprøvbar prosess, og vil publisere foreløpige resultater underveis. Trykk på « Del 1: Kunnskapsgrunnlag» for å finne temarapporter og på «Del 2: Kart over de mest egnede områdene» for å finne foreløpige kart. Hvis du lurer på hvem som involveres i prosessen, og hvordan dette skjer, kan du trykke på «Medvirkning». Til høyre finner du statusoppdateringer. Når noe nytt blir publisert på nettsiden, vil dette bli varslet her.