Publisert 18.02.2009 , sist oppdatert 18.06.2021

Ressurskartlegging små vannkraftverk

NVE har utviklet en metode for digital ressurskartlegging av små kraftverk mellom 50 og 10 000 kW. Metoden bygger på digitale kart, digitalt tilgjengelig hydrologisk materiale og digitale kostnader for ulike anleggsdeler.

Samlet er det funnet omkring 18 TWh med investeringskostnad under 3 kr/kWh. I tillegg kommer omtrent 7 TWh fra Samlet plan slik at potensial for små kraftverk under 10 MW med investeringsgrense 3 kr/kWh er rundt 25 TWh. I ressurskartleggingen er også potensial med investeringskostnad mellom 3 og 5 kr/kWh inkludert og utgjør i overkant av 7 TWh.

NVE arbeider med en ny ressurskartlegging for vannkraft som forventes ferdigstilt i 2015.

Ressursoversikten angir mulighetene for småkraftverk i hvert fylke og kommune i landet. Regneark med resultater og kart kan lastes ned fra tabellen under. Oppdaterte datasett av potensialet finnes i NVE Atlas.

Kartleggingen er gjengitt i NVE Rapport 19/2004 som også inneholder resultater og beskrivelse av metoden som er brukt med angivelse av svakheter på grunn av nødvendige forenklinger og det arbeid som må videreføres for å øke kunnskapen om ressursen ytterligere. Analysemetoden er beskrevet i vedlegg til rapporten.