Publisert 27.02.2018 , sist oppdatert 15.03.2023

Informasjonsside for kommunene

Fra 01.01.2018 er det kommunen som fatter vedtak om konsesjon til vannkraftverk med størrelse på inntil 1 MW innstallert effekt. Kommunen er ansvarlig for selve saksbehandlingen og vil fatte vedtak i disse sakene.

Denne siden er en informasjonsside til kommunene. Her kan kommunene finne nyttig informasjon som kan være til hjelp for konsesjonsbehandlingen de skal gjøre. Under er det lenker til sider som kan hjelpe med å kontrollere hydrologien, kartoversikt, lover og retningslinjer. Til høyre ligger informasjonsskrivet som ligger ved sakene som sendes over til kommunen fra NVE og NVE sine standardvilkår.

Noen av sakene vil imidlertid NVE fortsatt ha ansvaret for. Eksempler på dette er saker i verna vassdrag og nasjonale laksevassdrag. En full oversikt over dette finnes i forskriften om kommunens myndighet i mindre vannkraftsaker, se under.

 

Kontaktinformasjon

Seksjonssjef:

Gry Berg