Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 23.10.2015 , sist oppdatert 18.06.2021

Eldre veiledere og rundskriv

Uttak av konsesjonskraft har endel føringer, men er i stor grad overlatt til partene. NVE får fra tid til annen spørsmål om ulike problemstillinger, og legger her ut noen eldre notater med veiledning.

Dette gjøres med forbehold om at det kan ha skjedd avgjørelser i rettsapparatet som endrer forutsetninger for deler av innholdet. Hovedprinsippene kan likevel hjelpe partene til å komme til enighet i enkelte tilfeller, da flere spørsmål er gjennomgått nærmere i notatene enn i dagens veiledere.

Det er også en viss historisk interesse for OEDs opprinnelige retningslinjer for konsesjonskraft. De første kom i 1981, og ble to år senere avløst av nye og mer detaljerte retningslinjer i 1983. Disse ligger fortsatt til grunn for dagens videreutviklede praksis. Begge finnes nå i listen over filer til nedlasting.