Publisert 07.04.2020 , sist oppdatert 17.06.2021

Innsjødatabase

Innsjødatabasen til NVE inneholder informasjon om vann og innsjøer. NVE Innsjødatabase gir deg kjapp tilgang til data for de rundt 243 000 innsjøene i basen.

Nasjonalt løpenummer
Alle innsjøene større enn 2500 m²/2,5 dekar har fått tildelt et unikt nasjonalt løpenummer i NVEs Innsjødatabase. Databasen er etablert ved hjelp av Kartverket sitt digitale kartverk N50 Kartdata. Løpenumrene sikrer riktig lagring, systematisering og gjenfinning av vannfaglig informasjon, samt riktig kobling til Kartverkets digitale kartprodukter.

Innsjødatabasen er blant annet tilgjengelig i NVE TemakartNVE Atlas og den nasjonale kartportalen Geonorge.no

Dataene er også tilgjengelig på WMS-format (Web Map Service), se NVEs WMS-oversikt

Innsjødatabasens innhold
I Innsjødatabasen er landets innsjøer tildelt et unikt løpenummer. Løpenummeret fungerer som en nasjonal koblingsnøkkel for annen type fagdata, det være seg biologiske egenskaper, forurensning eller vannføring. Det nasjonale løpenummeret er avgjørende for analyser og datautveksling/koblinger knyttet til forvaltning av landets vann og vassdrags.

Innsjødatabasen er et viktig bidrag for å gjøre kartdatabasene N50 kartdata og N250 kartdata anvendelige som informasjonsbærere i brukernes GIS-arbeid. Løpenummeret distribueres av Kartverket sammen med N50 kartdata og N250 kartdata til partene i forvaltningssamarbeidet ”Norge digitalt” og til øvrige kunder gjennom Norsk Eiendomsinformasjon. NVE distribuerer løpenummer og egenskapstabeller fra Innsjødatabasen på tilsvarende måte.

Her finner du mer info innsjødatabasen.