Hydrologiske sanntidsdata på mobil/tablet og PC.

Grafer og tabeller fra NVEs målestasjoner.

Grafene oppdateres hver time. Data registreres alltid i norsk normaltid (vintertid).

Sanntidsdata er ikke kvalitetskontrollert!

Grunnvannstemperatur