Publisert 11.06.2015 , sist oppdatert 25.01.2024

Bredata

På denne siden gis oversikt over bredata og bretjenester. Ved bruk av data eller figurer oppgi "kilde: NVE". Ved bruk av bilder fra tjenestene så må navn på fotograf oppgis (står under hvert bilde). Har du spørsmål: forespør NVE ved å sende e-post til bre'at'nve.no

Tjenestene er utviklet av NVE, flere av dem i forbindelse med CryoClim-prosjektet og nye dataprodukter er laget i Copernicus bretjeneste


Massebalanse, frontendring og areal
https://glacier.nve.no/viewer/CI/no/
I denne applikasjonen kan man se på og laste ned data og figurer for utvalgte breer med lange tidsserier. Datakilde for massebalanse og frontendringer er NVEs bredatabase. Areal er beregnet fra kart og satellitt-data for disse breene.


Bilder av breer
https://glacier.nve.no/viewer/GPP/no/
I denne applikasjonen vises fotoserier av utvalgte breer i Norge. De tidligste bildene er fra 1869. Antall bilder per bre varierer. For hver bre er det også mulig å se en sammenligning av to bilder. Kildene til fotoene er NVEs fotoarkiv med bidrag fra eksterne samarbeidspartnere.


Bredemte sjøer - jøkulhlaup
https://glacier.nve.no/viewer/GLOF/no/
Denne applikasjonen gir oversikt over registrerte flommer fra breer, såkalte jøkulhlaup, i Norge. Ved å velge en bre kan man få mer informasjon om de registrerte hendelsene for hver bre. Det er også mulig å se på bilder av breen.

Bresjøomkrets/Glacier lake outline (GLO)
Dataprodukter (laget i CryoClim og Copernicus bretjeneste og NVE Copernicustjenester): Bresjøomkrets/Glacier lake outline (GLO)
Nedlasting av data: 1988-1997      1999-2006      2014     2018 2018-2019
Flere datasett: Copernicus bretjeneste

Ved bruk av datasettene referer til publikasjonene:
-1988/1997 & 1999/2006: Winsvold, S.H. and L.M. Andreassen. 2012. Glacier Lake Outline – Norway, v1.0. NVE. Delivered by CryoClim service.
-2014: Andreassen, L.M. (ed.), G. Moholdt, A. Kääb, A. Messerli, T. Nagy and S.H. Winsvold. 2021. Monitoring glaciers in mainland Norway and Svalbard using Sentinel.NVE Rapport 3-2021, 94 p.
-2018: Nagy, T, and Andreassen, L. M. 2019. Glacier lake outline mapping with Sentinel-2 imagery in Norway. NVE Report 40-2019, 54s.
-2018/2019: Andreassen, L.M, T. Nagy , B. Kjøllmoen, J. Leigh. 2022. An inventory of Norway’s glaciers from 2018–19 Sentinel-2 data. Journal of Glaciology,  https://doi.org/10.1017/jog.2022.20.


Breomkrets (bremaske)
NVE har kartlagt omkretsen til alle breer i Norge for flere perioder fra satelittdata og topografiske kart. 

Nedlasting av data:  2018-2019 (Sentinel-2) 1999-2006 (Landsat), 1988-1997 (Landsat), 1947-1985 (digitaliserte kart), 1895-1907 (Gradteigskart Finnmark).

Referanse: Ved bruk av datasettene referer til publikasjonene:
-Andreassen, L.M. (2022) Breer og fonner i Norge. NVE Rapport 3-2022, 48 s. (data 2018-2019)
-
Andreassen et al. 2022. An inventory of Norway’s glaciers from 2018–19 Sentinel-2 data. Journal of Glaciology,  https://doi.org/10.1017/jog.2022.20. (data 2018-2019)
-Andreassen, L.M., and S.H. Winsvold (eds.). 2012. Inventory of Norwegian glaciers. NVE Rapport 38, Norges Vassdrags- og energidirektorat, 236 s. (pdf) (data 1999-2006)
-Winsvold, S.H., L.M. Andreassen and C. Kienholz. 2014. Glacier area and length changes in Norway from repeat inventories. The Cryosphere, 8, 1885-1903.(pdf) (data 1988-1997/1947-1985/1895/1907)

Breomkrets (bremaske) andre breer: se flere produkter i Copernicus bretjeneste


Istykkelse
Det er gjort en rekke kartlegginger av istykkelse på breer i Norge. En oversikt over målinger er gitt i artikkelen: 'Ice thickness measurements and volume estimates for glaciers in Norway. Journal of Glaciology 61(228) DOI: 10.3189/2015JoG14J161'.

En del av dataene kan ses i NVEs breatlas. Disse dataene er også tilrettelagt for nedlasting i et regneark.

Nedlasting av istykkelsesdata som en pakket fil:

NVE, 2018. Ice thickness data. Version 2.0. Norwegian Water Resources and Energy Directorate, Oslo, Norway.


Brehastighet
NVE har kartlagt overflatehastighet fra Sentinel-2 satelittbilder for noen breer i Norge med bilder fra 2015-2018. 

Download velocity data as a zipped file:

NVE 2019. Glacier velocity data. version 2.0. Copernicus Glacier Service/Copernicus bretjeneste. Norwegian Water Resources and Energy Directorate, Oslo, Norway.

Se også mer informasjon om brehastighet i prosjektet Copernicus bretjeneste. 


Data fra Svartisen Subglasiale Laboratorium
Trykkdata og andre relatert meteorologiske og hydrologiske data fra Svartisen-området er tilgjengelig for nedlasting. Enkle R-koder er også inkludert i datapakken. Datapakken kan lastes ned her.
Merk at nedlastingen begynner automatisk og filene legges i "nedlastinger" (downloads) mappe. Filene ble pakket med "7zip", og må pakkes ut før bruk.

Data som ligger på tjenestelaget er ”som de er”. Data kan inneholde feil og utelatelser. NVE gir ingen garanti for informasjonens aktualitet, og tar ikke ansvar for at data kan gi feil eller villedende informasjon. Merk spesielt at R-koder er tilgjengelig mer som forslag enn koder som skal fungerer uten videre arbeid. Når du bruker data skal du så langt det lar seg gjøre lenke til den aktuelle tjenesten: https://www.nve.no/brelaboratoriet


Vertikale flyfoto

Vertikale flybilder var fram til rundt år 2000 det dominerende grunnlaget for kartlegging av isbreer og for dokumentasjon av endringer i isbreenes størrelse. Vi har samlet opplysninger om vertikale flybilder av de mest kjente eller studerte breene i Norge. Listen over flyfoto er ikke komplett, men inneholder opplysninger om en del av de flybildene NVE kjenner til tatt fram til ca. 1998. Her finner du oversikten (pdf). 

NVE hverken selger eller organiserer salg av flybilder. Sentralarkivet for vertikalbilder ligger hos Kartverket.  Her  finner du mer informasjon om flybildearkivet. Arkivet inneholder negativer av samtlige vertikalbilder tatt opp i Norge siden 1935.