Utredningsområder og -ansvarlige - NVE

NVE har utpekt en utredningsansvarlig konsesjonær innefor et gitt geografisk område. Den utredningsansvarlige har ansvaret for å koordinere arbeidet med en langsiktig kraftsystemutredning i sitt område. Det er etablert 18 utredningsområder i Norge. 17 av disse er regionale områder der det utredes for regionalnettet [33 kV – 132 kV] mens ett ansvarsområde gjelder utredning av sentralnettet [132 kV – 420 kV] i Norge. Generelt følger områdene fylkesgrensene, men det finnes noen unntak.

Kart over regionale utredningsområder i Norge