To nye EU-forordninger innlemmet i EØS-avtalen 05. februar - NVE

To forordninger som retter visse språkversjoner av flere energimerkeforordninger, ble innlemmet i EØS-avtalen 05. februar 2021. Flere av rettelsene berører også flere av de norske oversettelsene av forordningene.

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/987 retter visse språkversjoner av delegert forordning (EU) 1254/2014 med hensyn til energimerking av ventilasjonsaggregater til boliger.

Delegert kommisjonsforordning 2020/1059 retter visse språkversjoner av delegert forordning (EU) 1059/2010, (EU) 1060/2010, (EU) 1061/2010, (EU) 1062/2010, (EU) 626/2011, (EU) 392/2012 og (EU) 874/2012 med hensyn til merking av visse energirelaterte produkter.

Forordningene er ikke tidligere hørt og vi vil vurdere behovet for forskriftsendring. Inntil en eventuell ny norsk oversettelse av de opprinnelige forordningene foreligger, må disse leses i lys av rettelsene som er foretatt.

Lenke til de uoffisielle norske oversettelsene av endringsforordningene

DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2020/987 av 20. januar 2020 om retting av visse språkversjoner av delegert forordning (EU) nr. 1254/2014 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/30/EU med hensyn til energimerking av ventilasjonsaggregater til boliger

Les EØS-notat

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/1059 av 27. april 2020 om retting av visse språkversjonar av delegert forordning (EU) nr. 1059/2010, (EU) nr. 1060/2010, (EU) nr. 1061/2010, (EU) nr. 1062/2010, (EU) nr. 626/2011, (EU) nr. 392/2012 og (EU) nr. 874/2012 med omsyn til merking av visse energirelaterte produkt

Les EØS-notat