Publisert 01.06.2021 , sist oppdatert 13.10.2023

Plikter for forhandlere

Denne siden gir en veiledning til hvilke generelle plikter som følger av økodesign- og/eller energimerkeregelverket. Pliktene er knyttet til din rolle som forhandler. For mer informasjon om rollene, se vår side med definisjoner av ulike ansvarsroller. For detaljert informasjon om hvilke plikter som gjelder for hvert enkelt produkt, se våre sider med produktspesifikke regelverk.

Energimerking i fysiske butikker

Som forhandler er du ansvarlig for å vise etiketten på salgsstedet. Se mer i energimerkeforordningen Artikkel 5 og de produktspesifikke forordningene. Forhandler har ansvaret for å forsyne produktet med produktdatablad når det blir solgt til en sluttbruker.

Energimerking i nettbutikker

For produkter som tilbys for salg, leie eller avbetaling via internett, må produktenes energietikett og datablad være tilgjengelig. Energietiketten og databladet må være store nok til å være synlig og leselig. Energietiketten og produktdatabladet kan vises ved hjelp av nestet skjermvisning. I så fall gjelder disse retningslinjene: Bildet som brukes til å få tilgang til etiketten må vise en pil med energiklassen som vist nedenfor (pekende mot høyre eller mot venstre). Bildet under til venstre viser pil fra den gamle skalaen, mens bildet til høyre viser pil med ny skala. Merk at på pilen fra den nye skalaen, skal både energiklassen og energiklasseskalaen inkluderes. Bildet som brukes til å få tilgang til produktdatabladet må klart angi "Produktdatablad". 

Ansvaret for dette ligger på forhandlerne. Reglene er å finne i de produktspesifikke forordningene og forordning (EU) 518/2014, som alle er inntatt i energimerkeforskriften for produkter.

Energimerking i reklame

Ved annonsering/reklame/teknisk materiell ved fjernsalg (postordre, katalog, internett, telefonsalg, eller på annen måte som innebærer at det ikke kan forventes at den mulige kunden vil kunne se produktet stilt ut, er det også krav til energimerking. Leverandøren og forhandleren skal vise til energieffektivitetsklassen til produktet og til de effektivitetsklassene som er tilgjengelig på etiketten, i visuelle annonser eller teknisk salgsfremmende materiell for en særskilt modell, i samsvar med energimerkeforordningen.

Nye energietiketter i 2021 – egne krav for lyskilder

Forhandler skal sikre at eksisterende etiketter på lyskilder på utsalgsstedene blir byttet ut med reskalerte etiketter slik at de dekker den eksisterende etiketten, også etiketter som er trykt på eller festet til emballasjen, seneste atten måneder etter at forordningen har tatt til å gjelde. Det vil si fra og med 1. mars 2023. Les mer på våre sider om nye energietiketter.

Slik skal du merke energirelaterte produkter i butikk

Filmene nedenfor viser eksempler på hvordan et utvalg produkter skal merkes. 

Vaskemaskin

Kjøleskap

Stekeovn

Varmtvannsbereder

Varmepumpe

Varmeovn