Publisert 02.06.2021 , sist oppdatert 17.06.2021

Produktspesifikke regelverk

De overordnede rammene for økodesign og energimerking er fastsatt i økodesigndirektivet og energimerkeforordningen, som er hjemlet i henholdsvis økodesignforskriften og energimerkeforskriften for produkter. De konkrete kravene til de ulike produktene er fastsatt i produktspesifikke forordninger. I vinduet nedenfor finner du lenker til alle relevante produktspesifikke regelverk, og annen nyttig informasjon om de ulike produktgruppene.