Publisert 29.10.2020 , sist oppdatert 10.10.2023

Nye energietiketter i 2021

Energimerking av produkter motiverer til utvikling av energieffektive produkter, og gir store energibesparelser. Mange produkter har nå blitt så effektive at energiskalaen har blitt sprengt. Flere produkter fikk derfor nye energietiketter i mars 2021. De andre produktgruppene vil få nye etiketter i årene som kommer.

Hva er de viktigste endringene fra gammel til ny etikett?

  • Den nye merkingen bruker en lik skala fra A til G for alle produkter. A+++/A+ forsvinner.
  • Øverst til høyre på etiketten vises det en QR-kode. Den er koblet til EUs database for å for å gjøre det enklere for forbrukerne å sammenligne produkter og for offentlige myndigheter å gjennomføre markedstilsyn.
  • Produktets energiforbruk vises på en mer fremtredende måte på etiketten, og viser f.eks. energibruk per 100 sykluser i stedet for energibruk per år for vaskemaskiner og oppvaskmaskiner.
  • Den nedre delen av etiketten inneholder ulike piktogrammer som informerer om utvalgte produktegenskaper. Flere piktogrammer er de samme som tidligere, noen har blitt revidert og det har også kommet til noen nye.

Viktige datoer i implementeringsprosessen for kjøl/frys, vask, oppvask, TV-er og skjermer

Viktige datoer i implementeringsprosessen for lyskilder

Ytterligere krav

Ved fjernsalg eller nettsalg:

  • Det skal plasseres en pil med effektivitetsklasse for produktet og skalaen for energiklasser ved siden av produktmodellen for produktinformasjon på nett. Databladet skal være tilgjengelig for forbrukeren enten på papir eller på nett. De detaljerte kravene til implementering av merkingen for fjernsalg og nettsalg er omfattende, og de er hentet fra forordninger (se også referanser under).

Spesielle krav for skjermer:

  • Leverandøren skal enten trykke den fargede etiketten på emballasjen eller feste et klistremerke med etiketten på emballasjen.
  • Hvis en produktmodell bare utstilles i emballasjen i butikken (hvis den ikke tas ut av emballasjen), må forhandleren sørge for at forbrukerne ser etiketten (for eksempel må siden av emballasjen der etiketten er festet være synlig).

Regelverk

I energimerkeforskriften ligger de relevante produktspesifikke forordningene, hvor kravene til de nye energietikettene og pliktene for ulike aktører er spesifisert.

Faktaark og veiledninger til nedlastning

Veiledninger for energimerking med nye etiketter:

Faktaark som viser forskjellene mellom gamle og nye energietiketter:

Produkter som ble bragt i omsetning mellom 1. november 2020 og 1. mars 2021 kan ha blitt levert med både gammel og ny energietikett. Her er et flyveblad som forklarer hvorfor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktinformasjon

Aktuelt

Regelverket har trådt i kraft i Norge
De nye energimerkeforordningene som tar i bruk de nye energietikettene er gjennomført i Norge.

Webinar om nye energietiketter 05.11.2020
Her kan du laste ned presentasjonen fra webinaret

 

Label 2020

Mye av informasjonen på denne siden er oversatt fra EU-prosjektet Label 2020. Les mer

Følgende produkter får nye energietiketter i 2021 (klikk for å se de nye etikettene):

De nye etikettene trer i kraft 1. mars 2021, med unntak av for lyskilder, hvor datoen er 1. september 2021.