Publisert 28.08.2018 , sist oppdatert 17.06.2021

Visse typer halogenpærer fases ut fra 1. september 2018

Fra 1. september 2018 strammes EUs økodesignkrav til belysningsprodukter inn. Nå fases ikke-retningsbestemte halogenpærer til nettspenning ut. Utfasingen av ineffektive lyskilder startet allerede i 2009 og dette er sjette, og foreløpig siste, steg i utfasingen. EUs belysningsregelverk er tatt inn i Norge gjennom EØS-avtalen.

 

 

Klar kolbe, øvrige nettspenningshalogenlamper Klar kolbe øvrige nettspenningshalogenlamper 

Ikke-retningsbestemte lyskilder: Klar kolbe nettspenningshalogenlamper

  

Halogenlamper med G9- eller R7-sokkel er unntatt økodesignkravene i dagens regelverk.
De minst effektive lavvolt halogenlamper tilsvarende cirka energiklasse C fases ut, mens typer tilsvarende energiklasse B (med IR-teknologi) får bli. Retningsbestemte glødelamper og halogenspots til nettspenning har vært faset ut siden 1. september 2016.

I henhold til økodesigndirektivet skal det settes krav til produkter som selges i store mengder, har vesentlig innvirkning på miljøet og samtidig et stort forbedringspotensial når det gjelder nettopp miljøvirkning uten at det medfører urimelige kostnader. EU har derfor etablert krav til miljøvennlig utforming og energimerking for blant annet lamper og lyskilder for å redusere deres energiforbruk og innvirkning på miljøet.

Økodesignforordningene sammen med energimerkeordningene for lamper og lyskilder er anslått å gi årlige energibesparelser på 102 TWh i EU i 2020. Dette er om lag tre fjerdedeler av det årlige elektrisitetsforbruket i Norge (i 2017). I husholdninger i Norge, står belysning for i underkant av 10 prosent av elektrisitetsforbruket.

Revidert regelverk for belysningsprodukter er under ferdigstillelse og de nye kravene forventes å få virkning fra og med 1. september 2021 i EU.

Les mer om belysningskravene på NVEs hjemmesider.

Kontaktinformasjon

Ingvill Sjøvold Nilsen, isni@nve.no

Kirsti Hind Fagerlund, khf@nve.no