Publisert 23.10.2023

Ny veileder til forhandlere om korrekt energimerking av produkter i nettbutikk.

Innledning

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har utarbeidet ny veiledning om korrekt energimerking av energirelaterte produkter som selges i nettbutikk. Vi har sendt ut informasjonsbrev og ny veiledning til 73 aktører den 4 oktober, med informasjon om forhandlernes plikter til energimerking i nettbutikk.

Bakgrunn

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er delegert myndighet til å føre tilsyn med at kravene i energimerkeforskriften og økodesignforskriften av energirelaterte produkter etterleves. NVE kontrollerer hvert år et utvalg butikker, nettbutikker og reklamemateriell for å se om kravene til merking av energirelaterte produkter er overholdt. NVEs tilsyn er viktig for å sikre like konkurransevilkår mellom forhandlere og mellom leverandører. Energimerking bidrar både til bedre forbrukervalg og energieffektivisering.

Nylige funn

Vår nylige kartlegging av nettbutikker avdekket at mange aktører ikke følger regelverket om energimerking av produkter i nettbutikk. Derfor har vi startet en informasjonskampanje for å nå ut bredt til relevante aktører og vi vil i tiden fremover prioritere tilsyn med nettbutikker.

Innholdet i informasjonsbrevet og veiledning

Informasjonsbrevet inneholder blant annet informasjon om hvilke produkter som er omfattet av energimerkeforskriften. Det fremhever også de spesifikke avvikskategoriene som NVE fokuserer på under tilsyn, og inkluderer en invitasjon til et webinar om energimerking i nettbutikker, planlagt til 5. desember. Påmeldingslenken til webinaret finnes på høyre side av denne nettsiden.

Veiledningsdokumentet gir en detaljert oversikt over hvordan korrekt energimerking kan utføres i nettbutikker. Den beskriver også hvordan energietiketter og produktdatablader kan vises ved hjelp av en "nestet visning"-mekanisme.

Innholdet i veiledningen er ikke en erstatning for forordningene, og ved enhver tvil, er det forordningene som gjelder. Den overordnede rammen for energimerking er fastsatt i energimerkeforordningen, mens de konkrete kravene til de ulike produktene er fastsatt i produktspesifikke forordninger jf. energimerkeforskriften for produkter kapittel 2.

 Anbefalinger fra NVE

 NVE anbefaler at aktørene innarbeider systematisk oppfølging av energimerking i sin organisasjon og prioriterer prosessen med å innarbeide gode rutiner for oppfølging, slik at alle produkter med krav om energimerking selges og markedsføres i samsvar med gjeldende regler.

Vi anbefaler også at dere holder dere oppdatert på NVEs nettsider om energimerking og abonnerer på nyhetsbrev.

Kontaktinformasjon

Halem Darwish, hada@nve.no