Publisert 25.09.2023 , sist oppdatert 26.09.2023

Ny energimerkeforordning for smarttelefoner og nettbrett i kraft i EU

Den 20. september 2023 trådte den nye energimerkeforordningen for smarttelefoner og nettbrett i kraft i EU. Forordningen er ennå ikke behandlet i EØS-komiteen med tanke på innlemmelse i EØS-avtalen. Som forberedelse til en eventuell gjennomføring i norsk rett, tar NVE sikte på å gjennomføre en høring om endring av forskriften.

Delegert Kommisjonsforordning (EU) 2023/1669 av 16. juni 2023 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/1369 med omsyn til energimerking av smarttelefonar og nettbrett er en ny forordning.

Virkeområdet i forordningen er smarttelefoner og nettbrett.

Forordningen stiller krav til leverandører og forhandlere.

Leverandører skal blant annet sørge for at:

  • hver smarttelefon eller nettbrett er utstyrt med en printet energietikett
  • informasjon på produktdatabladet registreres i den offentlige delen av produktdatabasen EPREL
  • den tekniske dokumentasjonen registreres i produktdatabasen EPREL
  • en elektronisk energietikett og et elektronisk produktdatablad gjøres tilgjengelig for forhandlere for hver smarttelefon- og nettbrettmodell

Det stilles også krav til leverandører til beregning av energieffektivitetsklassen og klassen for tålegrense for utilsiktet fall.

Forhandlere skal blant annet sørge for at:

  • ved utsalgsstedet er hver smarttelefon og nettbrett utstyrt med energietiketten på en synlig og lesbar måte.
  • annonsering og teknisk salgsfremmende materiale inkluderer energieffektivitetsklassen for den aktuelle produktmodellen og de tilgjengelige energieffektivitetsklassene.

Virkningsdato

Forordningen får virkning fra 20. juni 2025.

Les energimerkeforordningen for smarttelefoner og nettbrett i EUs Lovtidende:

Commission Delegated Regulation (EU) 2023/1669 of 16 June 2023 supplementing Regulation (EU) 2017/1369 of the European Parliament and of the Council with regard to the energy labelling of smartphones and slate tablets

EU har også vedtatt økodesignkrav til smarttelefoner, mobiltelefoner som ikke er smarttelefoner, trådløse telefoner og nettbrett under økodesigndirektivet. Ansvaret for oppfølging av økodesignkravene til produktgruppen ligger hos Miljødirektoratet. 

Les nettsak hos Miljødirektoratet: Mobiltelefonar skal bli meir miljøvennlege og tole meir - Miljødirektoratet (miljodirektoratet.no)

Kontaktinformasjon

Ingvill Sjøvold Nilsen, isni@nve.no

Kirsti Hind Fagerlund, khf@nve.no