Publisert 05.10.2023

Ny energimerke rettingsforordning trådt i kraft i EU

EU-kommisjonen har oppdaget feil av mindre betydning i energimerkeforordningene for klimaanlegg, lyskilder, kjøleapparater (blant annet til husholdninger) og kjøleapparater til bruk ved direktesalg. For å rette opp feilene i de nevnte energimerkeforordningene, har kommisjonen fastsatt rettingsforordningen (EU)  2023/2048  som trådte i kraft i EU den 30. september 2023.