Publisert 04.12.2023

Kommentarer ønskes til forslag til revidert økodesignforordning for industrivifter 327/2011

EU-kommisjonen har sendt på høring et utkast til revidert økodesignforordning for vifter som drives av motorer med elektrisk inngangseffekt på mellom 125 W og 500 kW (industrivifter). Utkastet skal behandles i økodesign forskriftskomite den 12. desember. Interessenter inviteres til å sende høringsinnspill til NVE med frist 7. desember.

Gjeldende økodesignforordning (EU) 327/2011 er under revisjon. EU-kommisjonen har innkalt til møte i økodesign forskriftskomite 12. desember 2023 der utkast til revidert forordning skal behandles.

Industrivifter er ikke et prioritert produkt for NVE. Det betyr at NVE i utgangspunktet ikke vil sende et norsk innspill til Kommisjonen. NVE er likevel interessert i å motta høringsinnspill som eventuelt kan endre NVEs prioriteringer.

Det er foreslått følgende økodesignkrav:

  • Minstekrav til vifters effektivitet
  • Krav til produktinformasjon om vifter
  • Krav til informasjon om delbelastning eller ved spesifisert drift
  • Ressurseffektivitetskrav
  • Krav til produktinformasjon om materialeffektivitet
  • Krav til produktinformasjon for reservedelsvifter

Foreslått virkningsdato for forordningen er to år etter ikrafttredelsesdato. 

Les utkast til økodesignforordning:

COMMISSION REGULATION (EU) …/… of XXX implementing Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for fans driven by motors with an electric input power between 125 W and 500 kW and repealing Commission Regulation (EU) No 327/2011

ANNEXES to the COMMISSION REGULATION implementing Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for fans driven by motors with an electric input power between 125 W and 500 kW and repealing Commission Regulation (EU) No 327/2011

Innspill kan sendes til Ingvill Sjøvold Nilsen, isni@nve.no med kopi til Kirsti Hind Fagerlund, khf@nve.no

Frist for innspill: 7. desember 2023

Kontaktinformasjon

Ingvill Sjøvold Nilsen, isni@nve.no

Kirsti Hind Fagerlund, khf@nve.no