Publisert 25.09.2023

Innspill ønskes - forslag til forordning om driftsdetaljene for EPREL

EU-kommisjonen har sendt på høring forslag til forordning om driftsdetaljene for produktdatabasen EPREL for energimerkede produkter. Forslaget skal behandles i Samrådsforum den 6. oktober 2023. Interessenter inviteres til å sende innspill til NVE innen 4. oktober.

Driftsdetaljene og reglene gjelder:

  • verifiseringsprosessen som gjøre det mulig for juridiske og fysiske personer å bli verifiserte leverandører og for å sikre konfidensialitet, integritet og autentisiteten til informasjonen som er registrert av dem
  • informasjon som kreves for å registrere modeller av verifiserte leverandører
  • datautvekslingsmodeller og programvareutgivelseshåndtering

Ikrafttredelse og virkningsdato:

Regelverket er foreslått å tre i kraft på den 20. dagen etter publisering i EUs Lovtidende (EU Official Journal). Regelverket vil få virkning fra samme dato, med unntak av artikkel 3, 4 og 5 som vil få virkning 6 måneder senere.

EPREL er ikke et prioritert regelverksområde for NVE. Det betyr at NVE i utgangspunktet ikke vil sende et norsk innspill til Kommisjonen. NVE er likevel interessert i å motta høringsinnspill som eventuelt kan endre NVEs prioriteringer.

Interessenter står fritt til også å sende inn høringsinnspill direkte til EU-kommisjonen via egen bransjeorganisasjon på europeisk nivå. Kommisjonens frist er normalt tre uker etter at møtet i Samrådsforum er avholdt.

Les forslaget til forordning:

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) …/... of XXX laying down operational details for the product database established under Regulation (EU) 2017/1369 of the European Parliament and of the Council

Frist for innspill til NVE: 4. oktober 2023.

Innspill kan sendes til Ingvill Sjøvold Nilsen, isni@nve.no
med kopi til Kirsti Hind Fagerlund, khf@nve.no

Kontaktinformasjon

Ingvill Sjøvold Nilsen, isni@nve.no

Kirsti Hind Fagerlund, khf@nve.no