Publisert 12.06.2023 , sist oppdatert 14.06.2023

Hold av datoen 13.9.2023: Miljødirektoratet og NVE inviterer til felles statusmøte om økodesign og energimerking

Direktoratene inviterer til sitt første felles eksterne statusmøte. Målgruppene for møtet er produsenter, importører, leverandører, forhandlere og installatører samt andre interessenter. Alle interesserte bes holde av møtedato.

I møtet vil vi fortelle hva som har skjedd i EU og Norge siden forrige statusmøte i 2021 samt orientere om fremtidsutsiktene. Vi vil blant annet snakke om tilsyn med forskriftene, status for EUs regelverksutvikling  for produkter og den nye økodesignforordningen.  

Møtet vil finne sted 13.9.2023 kl 1200-1530 hos NVE i Middelthunsgate 29 på Majorstuen i Oslo.

Agenda vil legges ut så snart den er klar. 

Eventuelle spørsmål som ønskes besvart i møtet, kan sendes inn på forhånd til NVE ved uky@nve.no.