Publisert 04.10.2022

Gebyr for energianlegg

Energilovens § 10-1 gir Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) hjemmel til å kreve dekket de faktiske kostnader forbundet med etterfølgende kontroll med at vilkår gitt i konsesjonen overholdes. Dette inkluderer blant annet behandling av miljø-, transport- og anleggsplan (MTA), for de anlegg hvor det er konsesjonsvilkår om slik plan.

 

Det er NVEs miljøtilsyn som er gitt ansvar for å følge opp dette, både for vindkraftverk og kraftledninger, når det gjelder vilkår knyttet til miljøforhold.

Spørsmål knyttet til miljøtilsyn kan rettes til seksjonssjef Anne Johanne Kråkenes på e-post ajk@nve.no.