Publisert 18.01.2024

Høring - Ny digital veileder om informasjonssikkerhet

NVE publiserer nå en ny veileder som utdyper bestemmelsen i damsikkerhetsforskriften § 7-8 om krav til informasjonssikkerhet.

Veilederen er tilgjengelig på NVE sine nettsider. Veileder informasjonssikkerhet. Dette er den første digitale veilederen som publiseres av damtilsynet.
Frem til 18. mars 2024 er veilederen publisert som et høringsutkast, og det er da anledning til å komme med innspill. Vi ber om at alle innspill kommer innen 18. mars 2024.

Innspill sendes til nve@nve.no og merkes med referanse: 202401020.