Dammen ligger på søndre Ringvassøya og har demmet opp magasinvann til kraftverket ved Simavik, som har forsynt Tromsø med elektrisitet. Kraftverket ble anlagt av Tromsø Elektrisitetsverk i 1912-1913. Elektrisiteten fra Simavik var særdeles viktig for både gamle virksomheter og etableringen av nye i Tromsø i de første tiårene av 1900-tallet.

Oversiden av dammen, Damvatn i 1985 — Foto: Aage Josefsen, NVE

I april 1940 ble kraftstasjonen i Simavik angrepet av tyske bombefly, og den tilknyttede maskinbygningen fikk skader. Kraftproduksjonen kunne imidlertid gjenopptas noen måneder senere. Dammen ble i 1955 ombygget til platedam, men med den gamle muren som stabiliserende vekt inne i den nye konstruksjonen. Murdammen er 13 meter høy og 30 meter lang. Dammen er i sin form og sitt materiale endret, men selve murkonstruksjonen er et flott stykke arbeid fra tidlig 1900-tall. Fra Simavik ble det levert elektrisitet til Tromsø helt til 1976, da stasjonen ble tatt ut av bruk. Dammen har siden 1970-tallet bidratt til byens vannforsyning. Simavikdalen (også kalt Ytterdalen) er i dag et attraktivt og viktig turområde. Tromsø kommune har konkrete planer om igjen å etablere kraftverk i tilknytning til Damvatnet. I så tilfelle vil ringen være sluttet – ved 100 år etter at den første kraftstasjonen kom i gang. Nå vil imidlertid dammen både bidra til kraftproduksjon og i vannforsyning til Tromsø.