Publisert 03.01.2017 , sist oppdatert 01.12.2023

Funn av svært gammel is i Juvfonne

Juvfonne ved Galdhøpiggveien, 2. august 2011. Foto: Liss M. Andreassen

Juvfonne er en liten isfonn (0.15 km2) ved foten av Galdhøpiggen. Det gjøres en rekke studier i og rundt Juvfonne som en del av Klimapark 2469. Siden 2010 har NVE gjort målinger av frontposisjon, utbredelse og massebalanse på fonna.

I en ny artikkel om Juvfonne oppsummeres ulike målinger gjort på Juvfonne, bla. istykkelse, alder på is og Juvfonnes endringer. Et av funnene er at isen i Juvfonne er svært gammel, ca 7600 år gammel. Dette er den hittil eldste isen som er datert i Norge.

NVEs målinger av Juvfonne er også oppsummert i rapportserien Glaciological investigations in Norway (2010 og 2011-2015). 

Hovedfunnene er nå oppsummert i Viten-artikkel i Aftenposten: Ødegaard, R.S., A. Nesje, K. Isaksen, L.M. Andreassen, T. Eiken. Norges eldste is er 7600 år gammel. Aftenposten, 8/9. mars 2017 (nett/papir).

Referanse til vitenskapelig artikkel:

Rune Strand Ødegård, Atle Nesje, Ketil Isaksen, Liss Marie Andreassen, Trond Eiken, Margit Schwikowski & Chiara Uglietti. 2017. Climate change threatens archaeologically significant ice patches: insights into their age, internal structure, mass balance and climate sensitivity. The Cryosphere, 11, 17-32, doi:10.5194/tc-11-17-2017, 2017. http://www.the-cryosphere.net/11/17/2017/ (pdf).