Publisert 11.01.2021 , sist oppdatert 28.03.2023

Hvordan sikrer man mot kvikkleireskred?

Det er mulig å gjøre kvikkleiresoner tryggere. Sikringstiltak er fysiske tiltak som skal redusere sannsynligheten for at skred utløses.

Terrenget i toppen av denne skråningen ble senket med 2 meter. Totalt ble toppen «lettet» for 18 000 m3 masse.

Kvikkleire er stabil så lenge den ikke overbelastes. Sikringstiltak mot kvikkleireskred kan være:

  • å fjerne masser og senke terrenget på toppen av en skråning, for å lette trykket på masser som ligger dypere i bakken
  • å fylle opp masser i bunnen av en skråning, som motvekt og støtte
  • å erosjonssikre bekker og elver, slik at de ikke graver inn og gjør skråningen brattere eller utløser overflateskred

NVE har gitt ut en veileder som beskriver hvordan skredfare i områder med kvikkleire skal utredes og håndteres i arealplanlegging og byggesak.

NVE kan gi bistand

NVE kan gi bistand til å utrede, planlegge og gjennomføre tiltak for å redusere risikoen for eksisterende bebyggelse som er utsatt for skredfare. Det er i utgangspunktet kommunene som kan søke om bistand eller tilskudd til sikring. Er du grunneier som ønsker å søke, må du ta kontakt med kommunen din. Mer informasjon finner du på nettsidene våre.

Kart over utførte sikringstiltak og risikokart for kvikkleireskred

NVEs karttjeneste kan se hvor NVE har utført sikringstiltak mot skred, erosjon og flom: Zoom inn til ønsket område hak av ”sikringstiltak” i temalisten til venstre.

NVE temakart om kvikkleire kan du finne risikokartene for kvikkleireskred.

Her finner du kvikkleirekart og rapporter for kartlagte områder i din kommune. 

Eksempel på sikringstiltak

Bildene viser sikringstiltak mot kvikkleireskred på Hvittingfoss i Kongsberg kommune, utført av NVE i perioden juni 2019 til april 2020. Her viste grunnundersøkelser et sammenhengende lag med kvikkleire fra boligfeltene på land og ut i elvebunnen under Lågen.

Avlastning og omfordeling av masser

Her er den eksisterende skråningen blitt gjort slakere, ved hjelp av en spesialgravemaskin med ekstra lang arm. Over 20.000 kubikk med masse har blitt omfordelt for å sikre og stabilisere områdene.
Her er den eksisterende skråningen blitt gjort slakere, ved hjelp av en spesialgravemaskin med ekstra lang arm. Over 20.000 kubikk med masse har blitt omfordelt for å sikre og stabilisere områdene.

Motfylling og erosjonssikring

Nederst i skråningen er det lagt inn en motfylling, masser som stabiliserer skråningen mot å gli ut.
Nederst i skråningen er det lagt inn en motfylling, masser som stabiliserer skråningen mot å gli ut.
Ved foten av denne skråningen er det lagt en motfylling, og steinsatt for å sikre mot erosjon.
Ved foten av denne skråningen er det lagt en motfylling, og steinsatt for å sikre mot erosjon.