Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 18.09.2020 , sist oppdatert 29.06.2021

Har du sett et skred, sprekk i terrenget eller vann på avveie?

Kontakt kommunen, eller politiet i alvorlige tilfeller. Kommunen har ansvar for beredskap lokalt og vurderer tiltak.

Skader etter flommen i Utvik i 2017. Foto: Øystein Nøtsund/NVE

Hvis du ser flomskader, sprekk i terrenget eller oppdager at det har gått et skred, bør du kontakte kommunen (rådmannen eller teknisk vakt), eller politiet i alvorlige tilfeller. Kommunen har det lokale ansvaret for beredskap, og koordinerer og involverer andre etater etter behov.

NVE kan bistå med faglige råd

NVE bistår ofte med faglige råd til politi eller kommuner ved større skredhendelser. Et eksempel kan være undersøkelser av grunnen for å vurdere om det er umiddelbar skredfare i området.

NVE kan bistå med krisetiltak

NVE kan også yte bistand til umiddelbare krisetiltak. Krisetiltak er tiltak som er nødvendige for å avverge overhengende fare. 

Eksempler på krisetiltak kan være å:

  • fjerne masser i elveløpet slik at kapasiteten til vassdraget opprettholdes
  • åpne en flomvoll kontrollert og slippe flomvann gjennom, for å unngå at vollen plutselig bryter sammen
  • etablere en ledevoll eller kanal, for å lede vann vekk fra bebyggelse
  • sikre en erosjonsskadet elvekant midlertidig, for å hindre at den eroderes enda mer og truer bebyggelse

NVE har en egen anleggsseksjon med utstyr og ekspertise til å kunne yte bistand i slike situasjoner.

Her kan du lese mer om NVEs bistand i beredskapssituasjoner 

Roller ved en flom- og skredhendelse

Kommunen er ansvarlig for beredskap, og har ansvar for å koordinere innsatsen

Politiet har ansvar for sikkerhet og evakuering

NVE kan gi faglige råd og bistå med krisetiltak i en kritisk situasjon

Flere spørsmål om skred og sikring?