Offentlig journal - NVE

Søkbar offentlig journal, eller postjournal, er tilgjengelig via eInnsyn. 

Vi ber om at alle krav om innsyn bestilles gjennom www.einnsyn.no  Innsynskrav kan også sendes til innsyn@nve.no.

NVE vil vurdere ethvert innsynskrav konkret når det kommer inn, uavhengig av om dokumentet er merket unntatt offentlighet eller ikke i NVEs offentlige journal.