Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 15.10.2015 , sist oppdatert 16.08.2021

Tunhovddammen

Tunhovddammen ble anlagt i forbindelse med utbyggingen av Norefallene, som startet med at staten kjøpte Norefallene i 1907.

Dammen nesten ferdig rehabilitert i 2014 — Foto: Kjell Molkersrød, NVE, 2014

Dammen og de andre anleggene i kraftverket var planlagt av kanaldirektør Gunnar Sætren i Kanalvesenet. Dagens dam er en steinfyllingsdam fra 1966, med en lengde på 275 meter og største høyde på 37 meter. Denne er i 2013 under omfattende rehabilitering.

Steinfyllingen ble bygd til erstatning for den opprinnelige dammen, som var en massiv betongdam. Dambyggingen som pågikk 1915-1920 var en stor begivenhet, og den ferdige dammen var et populært sted å besøke. Dammen var da også en av landets største betongdammer, og har utvilsomt gjort et mektig inntrykk. Den gamle dammen er innebygd i dagens steinfyllingsdam. Det går bilvei over dammen. Det er satt opp informasjonsskilt om dammen ved et stoppested inntil dammen.

Relatert informasjon

Kart

Damtype: Fylling

Formål: Kraftproduksjon

Byggeår: 1914/1966

Oppd.m.volum: 352 mill.m3

HRV/LRV: 734,40/716,25

Meter over havet: 739,90

Elv: Numedalslågen

Vassdrag: Numedalslågen

Vurdering og kilder

Dammen er en viktig del av kraftverket Nore I, som del av statsreguleringen av Numedalslågen tidlig på 1900-tallet. Det statlige prosjektet hadde til hensikt å bidra til alminnelig elektrisitetsforsyning. I 1926 kunne Tunhovddammen smykke seg med betegnelsen ”ett av ti store ingeniørarbeider i Norge”. Den ble da kjent og omtalt også i utenlandske fagtidsskrifter. Dammen ved Tunhovd består av to generasjoner damteknologi, hvorav den siste er synlig. Kraftverket Nore I er utpekt som nasjonalt bevaringsverdig i NVEs prosjekt ’Kulturminner i norsk kraftproduksjon’ og inngår i Landsverneplan Statkraft.

Kilder:

  • Brochmann, Georg (1926) Store norske ingeniørarbeider, Gyldendal, Oslo
  • Høvås, Elisabeth og Nynäs, Helena (2010) Landsverneplan Statkraft 2010. NVE Oppdragsrapport A 4/2010. Forslag utarbeidet av NVE for Statkraft
  • Sande, Arne (1966) Ny Tunhovddam, In Norges Geotekniske Institutt, publ. nr. 68, 1966
  • Stensby, Kjell Erik og Moe, Margrethe (2006) Kulturminner i norsk kraftproduksjon. Oslo: Norges vassdrags- og energidirektorat, rapport nr 2/2006 Thue, Lars (2006) Statens kraft 1890-1947, Universitetsforlaget, Oslo
  • www.vasskrafta.no