Publisert 11.11.2015 , sist oppdatert 16.08.2021

Hasle – Borgvik

I dag er 420 kV normalt spenningsnivå ved nye utbygginger i sentralnettet. Da ledningen mellom Hasle i Østfold og Borgvik i Sverige ble satt i drift i 1963, var denne imidlertid med klar margin Norges første på dette spenningsnivået. Dette var også Østlandets første kraftforbindelse med utlandet.

Kraftledning Hasle - Borgvik (1963) — Foto: Henning Weyergang-Nielsen, NVE, 09.10.2009

 

Relatert informasjon

Kart

Fra: Hasle transformatorstasjon

Til: Borgvik transformatorstasjon

Fylke(r): Østfold (67 km i Sverige)

I drift: 1963

Lengde: 105 km (38 km i Norge)

Spenning: 420 kV

Nåværende eier: Statnett SF

Viktige momenter

 • tidlig utenlandsforbindelse
 • første i Norge med 420 kV
 • en forløper for dagens sentralnett
 • forlengelse av Tokkeutbyggingen
 • Hasle transformatorstasjon
 • finansieringen

Kilder

Litteratur:

 • Diesen, Erling (2001): Krafthandel over landegrensene. I Rønningsbakk, Kjell (red.): Balansekunst – Statnett 10 år, s. 121-130. Oslo: Statnett.
 • Hauge, Ommund (1963): Hasle transformatorstasjon. En oversikt. I særtrykk av Elektroteknisk tidsskrift nr. 32/1963: 1-10.
 • Lalander, Sven (1961): Förutsättningar för det norsk-svenska kraftsamarbetet. Fossekallen, Nr. 1, 1961: 3-5.

Muntlige kilder:

 • Bjarne Aamold, Statkraft
 • Vidar Amundsen, Statnett SF
 • Bjørn Brekken, Statnett SF
 • Erling Diesen, tidl. vassdrags- og energidirektør
 • Hans Haakon Faanes, tidl. professor i elkraftteknikk ved NTH/NTNU
 • Harald Hilde, Statkraft
 • Terje Rokås, tidl. Statnett.