Publisert 10.11.2015 , sist oppdatert 16.08.2021

Nea – Järpströmmen

Overføringen mellom Nea kraftverk i Sør-Trøndelag og Järpströmmen transformatorstasjon i Sverige var Norges første ledning for ordinær kraftutveksling med utlandet. Den følger en trasé som bærer på en omfattende kulturhistorie. Utbyggingsplanene var gjenstand for stort folkelig engasjement og til dels svært opphetet politisk debatt.

Relatert informasjon

Kart

Fra: Nea kraftverk

Til: Järpströmmen transformatorstasjon

Fylke(r): Sør-Trøndelag (75 km i Sverige)

I drift: 1960

Lengde: 100 km (25 km i Norge)

Spenning: 420 kV

Nåværende eier: Statnett SF

Viktige momenter

 • første ordinære kraftutveksling med utlandet
 • trasé i et område med lang kulturhistorie
 • svensk kapital
 • politisk strid rundt utbyggingen
 • kraften over ledningen betalte ned Nea kraftverk
 • Nea kraftverk
 • ny 420 kV-ledning
 • designmast ved Åre
 • miljøhensyn i forbindelse med den nye ledningen

Kilder

Litteratur:

 • Endresen, Knut (red.) (1992): Vår vidunderlige vannkraft. Oslo: Universitetsforlaget.
 • Kvaal, Stig & Wale, Astrid (2000): En spenningshistorie – Trondheim Energiverk gjennom et århundre. Trondheim: Trondheim Energiverk AS.
 • Vogt, Johan (1971): Elektrisitetslandet Norge. Oslo: Universitetsforlaget.

Muntlige kilder:

 • Erling Diesen, tidl. vassdrags- og energidirektør
 • Bjørn Dag Evensen, Statnett SF
 • Dag Petter Lysheim, Statnett SF