Publisert 18.02.2020 , sist oppdatert 15.10.2021

Thomas Kallevik

Som sommervikar i NVE fikk Thomas Kallevik tverrfaglig og relevant arbeidserfaring. I dag har han et midlertidig engasjement i Reguleringsmyndigheten for energi, hvor han jobber med hvordan strømbrukere kan produsere, selge og forbruke egen strøm. 

Foto: Privat

Navn: Thomas Kallevik
Stilling: Avdelingsingeniør i Reguleringsmyndigheten for energi i NVE
Utdanning: Studerte Energi og Miljø på NTNU, ferdig utdannet ingeniør i 2019.
Sommerjobbpraksis i NVE: sommeren 2018 og 2019 i et prosjekt mellom Energiavdelingen og Reguleringsmyndigheten for energi.

 

Hva gjorde du som sommervikar i NVE?
Som sommerstudent jobbet jeg med studenter med ingeniør- og samfunnsøkonomibakgrunn. Dette ga en unik tverrfaglighet som gjorde at jeg fikk en annen type utfordringer enn de vi fikk gjennom studiene. 

Den første sommeren (2018) jobbet vi med fleksibilitet i kontorbygg i Norge. Vi sjekket hvordan et kontorbygg kunne tilpasse strømforbruk ved å flytte forbruket fra de mest populære timene til andre tider av døgnet. Varme, ventilasjon og elbillading ble flyttet på for å spare utgifter til nettleie og strøm.

Sommeren 2019 jobbet vi med å se på hvordan solceller vil kunne påvirke kraftnettet i Norge dersom vi får en storstilt utrulling. Her analyserte vi både de tekniske utfordringene med solceller, men også de ulike samfunnsøkonomiske konsekvensene av en utrulling.

Hvorfor søkte du sommerjobb i NVE?
Jeg søkte sommerjobb i NVE fordi jeg var nysgjerrig på en jobb i staten, og hvordan staten jobber for å tilrettelegge for et effektivt strømnett. Jeg har alltid vært interessert i politikk og energipolitikk, og dette var en måte å få lov til å teste ut forvaltningen. 

Hva er ditt beste sommerminne fra NVE?
Jeg har mange gode faglige og sosiale minner fra mine somrer i NVE, men det beste «minnet» må være miljøet. Folk på huset er veldig trivelige og veldig kunnskapsrike, og de deler gjerne av kunnskapen. De sosiale sammenkomstene gjennom sommeren, på ettermiddagene, gjør også at man får gode venner. Jeg har fortsatt flere venner blant de jeg jobbet sammen med.

Hva var det viktigste du lærte som sommervikar?
Det viktigste jeg tar med meg fra sommerjobben er betydningen av å jobbe tverrfaglig. Det gir et større helhetsbilde.  

Hva vil du si til alle som vurderer å søke sommerjobb i NVE?
Gjør det! Det gir deg en unik bakgrunn og innsikt i arbeidslivet og interessefeltet ditt. Hos NVE får du erfaring med hvordan politikk blir satt ut i livet. NVE har et sterkt faglig og tverrfaglig miljø. Og så er det veldig hyggelig sosialt.

 

Søk sommerjobb i NVE

Vi tar imot åpne søknader om sommerjobb.

Hver sommer tar vi inn studenter og skoleelever til sommerjobb. Så langt det lar seg gjøre forsøker vi å tilpasse arbeidsoppgavene til dine interesser, erfaring og kompetanse. Det er et stort spekter av arbeidsoppgaver, og dette vil variere fra år til år etter fagavdelingenes behov for ekstra hjelp.

Dette er noen av oppgavene som tidligere sommerstudenter har jobbet med:

  • Kvalititetssikring av dambruddsbølgeberegninger og stadfesting av dammer og vannveier i databasen ArcGis
  • Analysering av data fra regulerkraftmarkedet i Python med hovedfokus på å undersøke fleksibiliteten i det norske kraftsystemet
  • Digitalisering av informasjon fra konsesjonssaker
  • Videreutvikling av algoritmer for terrengklassifisering av snøskred
  • Deltakelse på befaringer
  • Registrering av historiske data om vannkraft
  • Henting av data, scripting og testing av modell

Les mer om sommerjobb i NVE.