Publisert 18.02.2020 , sist oppdatert 14.10.2021

Nicolai Nyhaug Schjelderup

Nicolai sitt beste minne fra sommerjobben i NVE var da han fly med helikopter til Jettan, for å installere nye kameraer som overvåker bevegelser i fjellsiden. I dag er han fast ansatt i Skred- og vassdragsavdelingen på regionskontoret i Narvik. 

Foto: Privat

Navn: Nicolai Nyhaug Schjelderup
Stilling: Avdelingsingeniør i Region Nord i Skred- og vassdragsavdelingen
Utdanning: Studerte byggingeniør ved Universitetet i Narvik, med spesialisering i anlegg og produksjon, pluss ekstrafag i vann og avløp.
Sommerjobbpraksis i NVE: Sommeren 2018

 

Hva gjorde du sommervikar i NVE?
– Jeg jobbet med et prosjekt der vi flyttet informasjon om ferdigstilte sikringsanlegg over i en ny database, SIKRID, som er knyttet opp mot et digitalt kart.  Min oppgave var å sørge for at SIKRID-databasen var så oppdatert som mulig, at sikringsanleggene var tegnet på riktig plass, og at de var merket og beskrevet på riktig måte.

Hvorfor søkte du sommerjobb i NVE?
– Jeg ønsket meg en sommerjobb i Narvik, og hadde hørt mye positivt om NVE, at jeg kunne få jobbe mye ute i felt, og at det var en allsidig jobb med godt arbeidsmiljø.

Beste sommerminne fra NVE?
–  Å få bli med til Kåfjord hvor NVE har et skredovervåkningssenter. Vi ble fløyet ut i helikopter for å installere nye kameraer som overvåker bevegelser i Jetten. Et annet er da jeg og en annen sommervikar skulle kartlegge Manndalselva i Kåfjord. Der hadde vi en uke med oppmålingsutstyr, vadebukser, gummibåt, knallsol og 25 grader. Det ble fine dager med spennende og selvstendig utearbeid.

Hvordan var det du studerte nyttig for den jobben du gjorde?
– Landmålingen kom godt med i jobben med innmåling av Manndalselva. Utenom det var ikke min utdanning veldig relevant, men det som er så fint er at du får opplæring i alt du skal gjøre, og alle er hjelpsomme..

Hvordan brukte du det du lærte som sommervikar da du søkte jobb i NVE?

– Jeg var ferdig med å studere da jeg fikk vikarjobben i NVE: Men det jeg hadde lært under sommerjobben var kanskje en viktig faktor for at jeg ble vurdert til fast jobb etterpå.. Jeg tror det viktigste er å gjøre et godt inntrykk når man har sommerjobb, kose seg og bare ta til seg så mye læring som mulig.

Hva vil du si til alle som vurderer å søke sommerjobb i NVE?
– Er du interessert i en allsidig arbeidshverdag med hyggelige kollegaer vil jeg absolutt anbefale å søke. Ta til deg så mye læring som mulig, og ikke si nei om du blir spurt om å gjøre noe. Er du positiv og innstilt på å gjøre en god jobb kommer flere spennende arbeidsoppgaver din vei. Jeg var heldig og fikk reist mye rundt i Nord-Norge, og sitter kun igjen med gode minner og mer kunnskap om NVE sitt samfunnsviktige oppdrag.

 

 

Søk på sommerjobb i NVE

Vi tar imot åpne søknader om sommerjobb.

Hver sommer tar vi inn studenter og skoleelever til sommerjobb. Så langt det lar seg gjøre forsøker vi å tilpasse arbeidsoppgavene til dine interesser, erfaring og kompetanse. Det er et stort spekter av arbeidsoppgaver, og dette vil variere fra år til år etter fagavdelingenes behov for ekstra hjelp.

Dette er noen av oppgavene som tidligere sommerstudenter har jobbet med:

  • Kvalititetssikring av dambruddsbølgeberegninger og stadfesting av dammer og vannveier i databasen ArcGis
  • Analysering av data fra regulerkraftmarkedet i Python med hovedfokus på å undersøke fleksibiliteten i det norske kraftsystemet
  • Digitalisering av informasjon fra konsesjonssaker
  • Videreutvikling av algoritmer for terrengklassifisering av snøskred
  • Deltakelse på befaringer
  • Registrering av historiske data om vannkraft
  • Henting av data, scripting og testing av modell

Les mer om sommerjobb i NVE.