Publisert 03.01.2024

Vassmagasinstatistikk veke 52 2023

Ved utgangen av veke 52 var fyllingsgraden i magasina i Noreg på 62,8 prosent.  Gjennom veka gjekk magasinfyllinga ned med 1,5 prosenteiningar.

Energiinnhald og fyllingsgrad i vassmagasin i veke 52, samt historiske verdiar og diagram er å finne i vassmagasinstatistikken.