Publisert 10.08.2022

Vassmagasinstatistikk veke 31 2022

Ved utgangen av veke 31 var fyllingsgrada i norske magasin 67,9 prosent.

Til samanlikning er medianverdien for fyllinga på tilsvarande tidspunkt 77,7 prosent for åra 2002-2021. Gjennom veka auka magasinfyllinga med 1,4 prosenteiningar.

Høgast magasinfylling hadde Midt-Noreg (prisområde 3) med 88,9 prosent, mens Sørvest-Noreg (prisområde 2) hadde lågast fylling med 50,4 prosent.

Energiinnhald og fyllingsgrad i vassmagasin i veke 31, samt historiske verdiar og diagram er å finne i vassmagasinstatistikken.